ARCELORMITTAL

              ArcelorMittal jest największym producentem stali na świecie. Ta hinduska firma, mająca swoją siedzibę w Luksemburgu  zatrudnia blisko ćwierć miliona osób w ponad 60 krajach oraz jest odpowiedzialna za produkcję blisko 10% stali na świecie. Firma ta ma również polski wątek –w Polsce funkcjonuje bowiem ArcelorMittal Poland, dawniej Polskie Huty Stali, które zostały przejęte przez tę zagraniczną firmę w 2003 roku. Przedsiębiorstwo to jest największym i najnowocześniejszym producentem stali w Polsce, skupiającym około 70% krajowej produkcji tego produktu. W sześciu oddziałach firmy znajdujących się w woj. śląskim, opolskim i małopolskim zatrudnionych jest ponad 11 tysięcy osób. Przedsiębiorstwo skupia się na produkcji wyrobów długich, takich jak kształtowniki, szyny i akcesoria kolejowe oraz obudowy górnicze, a także wyroby płaskie, wykorzystywane m.in. w przemyśle motoryzacyjnym, AGD i budowlanym.

             Będąc tak wielkim producentem i pracodawcą, ArcelorMittal Poland ma wielki wpływ na środowisko i otoczenie, w którym się znajduje. Z tego powodu firma ta obrała sobie 10 ambicji, które towarzyszą jej na każdym kroku - każdego dnia. Pierwszą z nich są Ludzie –zapewnienie pracownikom bezpiecznego, zdrowego i przyjaznego środowiska pracy to priorytet dla kierownictwa firmy ArcelorMittal. Drugą są Produkty wyrabiane przez przedsiębiorstwo, które są podstawą naszego codziennego życia, z czego zazwyczaj nie zdajemy sobie sprawy. Producent ten dąży do tego, aby jego wyroby promowały bardziej zrównoważony styl życia. Trzecia ambicja to Infrastruktura tworzona przy użyciu produktów stalowych wytwarzanych przez ArcelorMittal, która dzięki ich wysokiej jakości ma być trwała i służyć latami. Światowy gigant wskazuje też na wysokie znaczenie odpowiedniego wykorzystania Zasobów tak, aby było ono efektywne oraz aby uzyskać wysoki wskaźnik recyklingu. W trosce o środowisko naturalne zużycie wody gruntowej do produkcji w ciągu 25 lat zmniejszyło się o 60%. Gleba, Woda i Powietrze również stanowią ważny punkt na liście ambicji firmy ArcelorMittal –z każdym dniem z powodzeniem walczy ona o redukcję emisji szkodliwych pyłów oraz tlenków węgla, robiąc to. m.in. dzięki modernizacji elektrociepłowni TAMEH. Kolejnym wyzwaniem jest Węgiel i Energia, której założeniem jest przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez odpowiedzialne korzystanie ze źródeł energii. Wykorzystanie gazów hutniczych zamiast węgla pozwoli na redukcję hałasu oraz wyeliminowanie powstawania odpadów w postaci popiołu składowanego na specjalnych składowiskach. Istotnym czynnikiem mającym wpływ na rozwój firmy są Klienci –w ciągu roku ArcelorMittal współpracuje z ponad trzema tysiącami dostawców usług i produktów. Ósmą ambicją przedsiębiorstwa jest aktywne zaangażowanie w życie lokalnych Społeczności poprzez m.in. wolontariaty pracownicze. Dzięki programom stypendialnym ArcelorMittal chce wesprzeć rozwój młodych i utalentowanych Naukowców i Inżynierów, którzy w przyszłości mają stanowić podstawę zaplecza personalnego firmy. Ostatnią ambicją jest mierzalne Badanie Wpływu, jaki firma ArcelorMittal ma na społeczeństwo.

              Mimo że wyżej wymienione ambicje nieustannie towarzyszą firmie ArcelorMittal w rozwoju i codziennych wyborach, prowadzi też ona projekty społeczne –w 2018 roku ich liczba osiągnęła niemal osiągnęła sto inicjatyw. Na te celew tym roku we wszystkich oddziałach firmy wydano ponad 3 miliony złotych. ArcelorMittal aktywnie angażuje się w zazielenianie –wraz z mieszkańcami oraz Zarządem Zieleni Miejskiej udało się nadać nowe, zielone oblicze terenowi przy Kopcu Wandy, a także w Parku Wadów i na Plantach Bieńczyckich w Krakowie. Wiosną wspólnie z mieszkańcami i nowohucką FundacjąEcoTravel pracownikom krakowskiej huty udało się wysprzątać ponad trzy hektary terenu wzdłuż rzeki Dłubni. Teren ten udało oczyścić się z ponad 200 worków śmieci oraz odpadów wielkogabarytowych. Przedsiębiorstwo to włączyło się także w akcję prowadzoną przez Urząd Miasta Krakowa w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji. Za likwidację starego pieca krakowska huta wypłacała jego właścicielowi 150 zł, a zużyte urządzenia przetapiane są na stojaki rowerowe. Bonusy finansowe trafiły do ponad 800 mieszkańców Krakowa, a nowe stojaki znalazły się przed 20 krakowskimi szkołami.

             Oprócz działań proekologicznych ArcelorMittal Poland prowadzi również program minigrantów dla aktywistów –„Działamy lokalnie”. W ubiegłym roku dzięki środkom przekazanym na ten cel udało się zorganizować 10 projektów. Wsparcie organizacji i stowarzyszeń działających lokalnie jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. Realizowane projekty były bardzo różnorodne, obejmujące wszystkie grupy wiekowe mieszkańców i wpisujące się w cele działań firmy odpowiedzialnej społecznie: zdrowie, bezpieczeństwo, edukację i ekologię.

             W zdzieszowickich szkołach podstawowych dzięki wsparciu z tych funduszy tworzone są pracownie do nauki fizyki i chemii, a także prowadzone remonty szkolnej infrastruktury. Wsparcie trafiło także do osób poszkodowanych w pożarze, którzy stracili swoje mieszkania. Strażacy z OSP w Żyrowej dzięki tym środkom mogli pozwolić sobie na zakup sprzętu niezbędnego podczas zabezpieczania miejsca wypadku. Lepszą bazę treningową otrzymał Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Rospondek” Żyrowa. Nie jest to jedyny sposób, w jaki ArcelorMittal angażuje się w przedsięwzięcia sportowe –w 2018 roku biegacze z całej Polski mieli okazję wziąć udział w XI Półmaratonie Dąbrowskim ArcelorMittal Poland,którego firma ta była współorganizatorem.

           Edukacja i sport są ważne, ale dla równowagi potrzebny jest także ukłon w stronę kultury. Zainteresowanie kulturą systematycznie wzrasta, jednak jest ona powiązana z wysokimi kosztami. Z tego powodu instytucja Pałac Kultury Zagłębia otrzymuje wsparcie od ArcelorMittal Poland przy organizacji takich imprez jak Dni Dąbrowy Górniczej czy Letnie Koncerty Plenerowe.

 

             Największy producent stali w Polsce nie zapomina o bezdomnych czworonogach. Stowarzyszenie opieki nad zwierzętami „Nadzieja Na Dom” dzięki pomocy finansowej może pomagać nie tylko większej ilości zwierząt w Sosnowcu, ale też mają okazję wspierać w tej misji więcej miast w okolicy. Wsparcie uzyskała także edukacyjna impreza „Aktywne Kobiety Kobietom”, podczas której można było uzyskać porady na temat zdrowia, urody, mody czy gotowania, Tydzień Dziecka w Sosnowcu czy Industriada.

           Powyższe akcje pokazują, że firma ArcelorMittal Poland myśli nie tylko o własnym rozwoju, lecz widzi też potrzeby mieszkańców, którzy żyją w sąsiedztwie oddziałów tej firmy. Więcej informacji o działalności odpowiedzialnej społecznie znajdą Państwo pod adresem: https://poland.arcelormittal.com/zrownowazony-rozwoj/#c234

10 ambicji ArcelorMittal:

 1. Ludzie - Zapewnienie pracownikom bezpiecznego, zdrowego i przyjaznego środowiska pracy.

 2. Produkty - Wyroby promujące bardziej zrównoważony styl życia.

 3. Infrastruktura - Wyroby tworzące trwałą infrastrukturę.

 4. Zasoby - Efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych i wysoki wskaźnik recyclingu.
  W trosce o środowisko naturalne, zmniejszyliśmy zużycie wody gruntowej o 60% w ciągu ostatnich 25 lat.

 5. Gleba, woda i powietrze - Odpowiedzialne korzystanie ze środowiska i ograniczenie wpływu na jakość wody, gleby i powietrza.

 6. Węgiel i energia - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną poprzez odpowiedzialne korzystanie ze źródeł energii.

 7. Klienci - Współpracujemy z ponad 3 tys. dostawców usług i produktów w skali roku.

 8. Społeczność - Zaangażowanie i aktywne uczestnictwo w życiu lokalnych społeczności.

 9. Naukowcy i inżynierowie - Zapewnienie napływu utalentowanych młodych naukowców i inżynierów.

 10. Badanie wpływu - Mierzalny wkład  na rzecz społeczeństwa doceniany przez innych

arcelor.jpg
sd.jpg
AMP-logo.jpg
Więcej o strategii CSR