woman-with-glasses-businessman-with-docu

V KONFERENCJA

ODPOWIEDZIALNEGO 

BIZNESU

18 listopada 2020 

on-line

O KONFERENCJI

18 listopada 2020 roku odbyła się  V edycja Konferencji Odpowiedzialnego Biznesu w formie online, która swoim zakresem obejmowała otwarte wykłady oraz zamknięte szkolenia certyfikujące.

Tegoroczna edycja wydarzenia zgromadziła również prelegentów spoza branż przemysłu ciężkiego  - 3M oraz mBank. W ramach Konferencji mieliśmy okazję gościć już po raz drugi firmę Lafarge, ale pojawili się również nowi goście – KGHM oraz EnAct. Podczas wykładów studenci mieli okazję zapoznać się ze sposobami  zarządzania działaniami odpowiedzialnymi społecznie, a także zobaczyć przykłady najlepszego raportowania z tego zakresu.

Podczas drugiej części – warsztatów, uczestnicy mieli okazję dokładnego zapoznania się z procesem budowania oraz wdrażania strategii CSR, a także zrozumienia, jak idea odpowiedzialnego biznesu przekłada się na wyniki ekonomiczne firm. Zwieńczeniem udziału w szkoleniu był certyfikat potwierdzających zarówno udział w warsztacie, jak i przyswojenie konkretnych umiejętności z zakresu tworzenia lub raportowania działań społecznie odpowiedzialnych. W ramach tegorocznej edycji wydarzenia, uczestnicy mieli okazję wybrać szkolenie z listy, aż czterech proponowanych. Tematyka szkoleń obejmowała: współpracę LW Bogdanka i Fundacji Krajobrazy w mieście Łęczna, zarządzania kryzysowego z interesariuszami lokalnymi, obliczania śladu węglowego, budowanie strategii ESG (na przykładzie mBanku), a także problemu obecnych czasów – czy marki powinny wypowiadać się w sprawach ważnych społecznie.

Czerpiąc wiedzę i doświadczenie z kolejnej odsłony Konferencji Odpowiedzialnego Biznesu, studenci SKN „Zarządzanie” z niecierpliwością wyczekują kolejnej edycji wydarzenia, na którą już teraz serdecznie Państwa zapraszamy.

WegielOK-52.jpg
CZĘŚĆ I

PRELEKCJE

Podczas części wykładowej będą Państwo mieli
okazję wysłuchać interesujących prelekcji reprezentantów zarówno liderów stojących na czele firm raportujących, jak i innych przedstawicieli na temat działań i projektów społecznie odpowiedzialnych. 

153037-OU5TBK-457.jpg
CZĘŚĆ II

SZKOLENIA

Blok szkoleniowy obejmuje przygotowane dla  Państwa  zamknięte szkolenia certyfikujące, gdzie przekazane zostaną treści o praktycznych aspektach wdrażania CSR w firmie, jak również umiejętności korzystania z norm i standardów.  

V edycja Konferencji Odpowiedzialnego Biznesu
już za nami!

HARMONOGRAM

9:00

 

9:10

 

 
9:40

 

 

10:10

10:40

10:50

 

   

11:20

 


11:50

12:00

12:10

13:00

13:00

14:45

14:45

Uroczyste rozpoczęcie 

    

Wykład 1 

Radosław Pomykała, Klaudia Zwolińska  - Projekt EnAct

Zrównoważony rozwój w edukacji studentów dla sektora surowców- analiza w ramach projektu EnAct-SDGs


Wykład 2 

Mariusz Wawer - 3M

Strategia 3M w  obszarze Zrównoważonego Rozwoju

Wykład 3 

Iwona Ryniewicz  - mBank

Na czym polega społeczna odpowiedzialność biznesu w dzisiejszych czasach?

Przerwa kawowa

Wykład 4

Magdalena Grońska, Łukasz Ludwisiak - Lafarge

Dialog społeczny, jako narzędzie realizacji strategii i celów biznesowych


Wykład 5

Agata Pelc - KGHM

Zrównoważony rozwój w KGHM Polska Miedź SA

Dyskusja 

Podsumowanie Konferencji

Przerwa 

Szkolenie 1

Iwona Ryniewicz - mBank

Cz. 1 Jak się buduje strategię ESG (na przykładzie mBanku)?
Cz. 2 Czy marki powinny się wypowiadać w ważnych sprawach społecznych?

Szkolenie 2

Katarzyna Styk  - Akademia Górniczo-Hutnicza 

Zarządzanie krysyzowe w komunikacji z interesariuszami lokalnymi

Szkolenie 3

Paweł Bogacz - Akademia Górniczo-Hutnicza 

Obliczanie śladu węglowego - jak określać najważniejszy wskaźnik  The European Green Deal.

Szkolenie 4

Agata Koszarna, Wojciech Januszczyk  - LW Bogdanka

Biznes Społecznie Odpowiedzialny. Case study: Współpraca LW Bogdanka
i Fundacji Krajobrazy w mieście Łęczna

Tegoroczna edycja wydarzenia pragnie poszerzyć zakres tematów podejmowanych
na portalu internetowym “Odpowiedzialny Przemysł” - oprócz działań w polskim przemyśle, które już opisujemy, przedstawimy Państwu również praktyki 
społecznie odpowiedzialne realizowane w sektorze usług. 

120235041_659281188351449_91683058228376

KAROLINA BĄKIEWICZ

tel: 600 748 617

e-mail: karolina_bakiewicz@onet.pl

KONTAKT DO ORGANIZATORA

Studenckie Koło Naukowe "Zarządzanie"

Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Akademii Górniczo-Hutniczej

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

e-mail: sknz@agh.edu.pl

tel. 508 694 753