woman-with-glasses-businessman-with-documents-colleagues-work-together.jpg

VI KONFERENCJA

ODPOWIEDZIALNEGO 

BIZNESU

AGH Kraków

25-26 listopada 2021

O KONFERENCJI

Przed nami VI edycja Konferencji Odpowiedzialnego Biznesu. Już nie możemy się doczekać kolejnej porcji wiedzy dostarczonej przez naszych prelegentów i trenerów. Zakres tematyczny wydarzenia obejmuje bieżące trendy i dobre praktyki z zakresu informacji niefinansowych.

Jeśli interesujesz się szeroko rozumianą kwestią zrównoważonego rozwoju czy społecznej odpowiedzialności biznesu, zapraszamy na Nasze wydarzenie!

Jeśli zajmujesz się kwestiami dotyczącymi informacji niefinansowych i chcesz zobaczyć jak działają inne firmy - to wydarzenie jest dla Ciebie. 

Jeśli zajmujesz się raportowaniem lub pracujesz w działach związanych z tematyką naszego wydarzenia - dołącz do nas i przedstaw działania swojego przedsiębiorstwa! 

U nas każdy znajdzie coś dla siebie!

Widzimy się już w listopadzie!

Trzymajcie się odpowiedzialnie, 
Komitet Organizacyjny

WegielOK-52.jpg
CZĘŚĆ I

WYKŁADY

Podczas części wykładowej będą Państwo mieli
okazję wysłuchać interesujących prelekcji reprezentantów zarówno liderów stojących na czele firm raportujących, jak i innych przedstawicieli na temat działań i projektów społecznie odpowiedzialnych. 

153037-OU5TBK-457.jpg
CZĘŚĆ II

WARSZTATY

Blok szkoleniowy obejmuje przygotowane dla  Państwa  zamknięte szkolenia certyfikujące, gdzie przekazane zostaną treści o praktycznych aspektach wdrażania CSR w firmie, jak również umiejętności korzystania z norm i standardów.

 

woman-with-glasses-businessman-with-documents-colleagues-work-together.jpg

podczas obrad sekcji studenckiej zaprezentowane zostaną referaty zgłoszone przez studentów z uczelni z całej Polski, którzy są zainteresowani tematyką szeroko pojętej Społecznej Odpowiedzialności Biznesu oraz zrównoważonego rozwoju. W trakcie obrad sekcji w drodze konkursu wybrane zostaną najlepsze prezentacje, otrzymując nagrody.

SEKCJA STUDENCKA

HARMONOGRAM

25 listopada 2021

9:00

 

 

 

9:30

9:45

 

 

 

 

 

 

11.15

11.30

 

 

 

  

12:30

13.40

 

 

 

 

 

14:40

 

Uroczyste rozpoczęcie 

 • Prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH – dr hab. inż. Arkadiusz Kustra, prof. AGH 

 • Pełnomocnik Rektora AGH ds. Kół Naukowych  – dr hab. inż. Paweł Bogacz, prof. AGH 

 • Opiekun SKN Zarządzanie – mgr inż. Katarzyna Styk 

    

Keynote Speaker

Prelekcje: Sekcja Ogólna

 • dr hab. inż. Arkadiusz Kustra, prof. AGH -  AGH Kraków Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami 
  Odpowiedzialny biznes w dobie ekonomii obwarzanka

 • Karol Krzyczkowski - Forum Odpowiedzialnego Biznesu
  CSR niemożliwy bez NGO

 • Monika Wałaszek - Główny Urząd Statystyczny  
  Działania realizowane w ramach społecznej odpowiedzialności w Urzędzie Statystycznym w Krakowie

Przerwa kawowa 

Prelekcje: Sekcja Społeczna

 • Michael 'Mike' Mlynarczyk – Redstone Exploaration Services 
  Stakeholder engagement and earning Social License to Operate exploration and mining projects (webinar online) 

 • Monika Kulik – Orange Polska 
  Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu w Orange Polska (webinar online)

Przerwa obiadowa

Prelekcje: Sekcja Środowiskowa

 • Joanna Pawełczak - Yope 
  Projekt stacji refill - przykład inwestycji w ekologię i pozytywne zmiany zachowań konsumenckich (webinar online) 

 • Cyprian Jaruga – Lubelski Węgiel Bogdanka  
  Ślad węglowy Lubelskiego Węgla Bogdanka (CF) – praktyczne aspekty (webinar online)

Zakończenie 1 dnia

26 listopada 2021

9:00

9:15

12.15

12.30

13.00

14:15 

 

 

 

 

 

15.45

16.00

 

Rozpoczęcie 

    

Prelekcje: Sekcja Studencka

Obrady Jury

Ogłoszenie wyników i zamknięcie konferencji

Przerwa

I blok szkoleniowy

 • dr hab. inż. Paweł Bogacz, prof. AGH – AGH Kraków Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami 
  Wyliczanie śladu węglowego - jak to ugryźć analitycznie?  
   

 • dr Aleksandra Stanek-Kowalczyk - SAPERE 
  Kontrybucja biznesu w realizację celów Zrównoważonego Rozwoju 

Przerwa

II blok szkoleniowy

 • Katarzyna Styk - AGH Kraków Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami 
  Mapowanie interesariuszy lokalnych na etapie przygotowania projektu 

Tegoroczna edycja wydarzenia pragnie poszerzyć zakres tematów podejmowanych
na portalu internetowym “Odpowiedzialny Przemysł” - oprócz działań w polskim przemyśle, które już opisujemy, przedstawimy Państwu również praktyki 
społecznie odpowiedzialne realizowane w sektorze usług. 

Sabina-Basiura-400x400.png

SABINA BASIURA

KONTAKT DO ORGANIZATORA

Studenckie Koło Naukowe Zarządzanie

Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Akademii Górniczo-Hutniczej

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Al. Mickiewicza 30, bud. A1, 30-059 Kraków

e-mail: sknz@agh.edu.pl

tel. 508 694 753

tel: 790 574 548

e-mail: sabinabasiura77@gmail.com