woman-with-glasses-businessman-with-documents-colleagues-work-together.jpg

VII KONFERENCJA
ODPOWIEDZIALNEGO 
BIZNESU

AGH Kraków

17-18 listopada 2022

O KONFERENCJI

Przed nami VII edycja Konferencji Odpowiedzialnego Biznesu. Już nie możemy się doczekać kolejnej porcji wiedzy dostarczonej przez naszych prelegentów i trenerów. Zakres tematyczny wydarzenia obejmuje bieżące trendy i dobre praktyki z zakresu informacji niefinansowych.

Jeśli interesujesz się szeroko rozumianą kwestią zrównoważonego rozwoju czy społecznej odpowiedzialności biznesu, zapraszamy na Nasze wydarzenie!

Jeśli zajmujesz się kwestiami dotyczącymi informacji niefinansowych i chcesz zobaczyć jak działają inne firmy - to wydarzenie jest dla Ciebie. 

Jeśli zajmujesz się raportowaniem lub pracujesz w działach związanych z tematyką naszego wydarzenia - dołącz do nas i przedstaw działania swojego przedsiębiorstwa! 

U nas każdy znajdzie coś dla siebie!

Widzimy się już w listopadzie!

Trzymajcie się odpowiedzialnie, 
Komitet Organizacyjny

WegielOK-52.jpg
CZĘŚĆ I

WYKŁADY

Podczas części wykładowej będą Państwo mieli
okazję wysłuchać interesujących prelekcji reprezentantów zarówno liderów stojących na czele firm raportujących, jak i innych przedstawicieli na temat działań i projektów społecznie odpowiedzialnych. 

153037-OU5TBK-457.jpg
CZĘŚĆ II

WARSZTATY

Blok szkoleniowy obejmuje przygotowane dla  Państwa  zamknięte szkolenia certyfikujące, gdzie przekazane zostaną treści o praktycznych aspektach wdrażania CSR w firmie, jak również umiejętności korzystania z norm i standardów.

 

woman-with-glasses-businessman-with-documents-colleagues-work-together.jpg

podczas obrad sekcji studenckiej zaprezentowane zostaną referaty zgłoszone przez studentów z uczelni z całej Polski, którzy są zainteresowani tematyką szeroko pojętej Społecznej Odpowiedzialności Biznesu oraz zrównoważonego rozwoju. W trakcie obrad sekcji w drodze konkursu wybrane zostaną najlepsze prezentacje, otrzymując nagrody.

SEKCJA STUDENCKA

HARMONOGRAM

▪️Podczas pierwszego dnia wydarzenia odbędą się wykłady otwarte w czterech sekcjach tematycznych (sekcja ogólna, środowisko i klimat, społeczeństwo i pracownicy, etyka i ład korporacyjny), na których zaproszeni goście podzielą się swoim doświadczeniem z prowadzonych przez nich projektów CSR oraz przedstawią sposoby zarządzania działaniami odpowiedzialnymi społecznie, a także zaprezentują przykłady współczesnego raportowania.

▪️Drugiego dnia wydarzenia podczas obrad Sekcji Studenckiej zaprezentowane zostaną referaty zgłoszone przez studentów z uczelni w całej Polsce.

W trakcie obrad Sekcji w drodze konkursu wybrane zostaną najlepsze prezentacje, które otrzymają nagrody.

Ponadto oferujemy certyfikowane szkolenia, na których zostaną przedstawione praktyczne aspekty wdrożenia CSR w przedsiębiorstwie.

Uczestnicy będą mieć okazję do zapoznania się z procesem budowania oraz wdrażania strategii CSR, a także zrozumienia, jak idea odpowiedzialnego biznesu przekłada się na wyniki ekonomiczne firmy.

Wydarzenie kierujemy do studentów i absolwentów szkół wyższych z całej Polski 

Tegoroczna edycja wydarzenia pragnie poszerzyć zakres tematów podejmowanych
na portalu internetowym “Odpowiedzialny Przemysł” - oprócz działań w polskim przemyśle, które już opisujemy, przedstawimy Państwu również praktyki 
społecznie odpowiedzialne realizowane w sektorze usług. 

PAULINA FILIPEK

tel: 732 791 772

e-mail: lipekpaulina542@gmail.com

KONTAKT DO ORGANIZATORA

Studenckie Koło Naukowe Zarządzanie

Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Akademii Górniczo-Hutniczej

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Al. Mickiewicza 30, bud. A1, 30-059 Kraków

e-mail: sknz@agh.edu.pl

tel. 508 694 753