KGHM

           KGHM, mając na uwadze odpowiedzialność wobec całego społeczeństwa, realizuje Program Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Zagrożeniom Środowiska. W jego ramach wsparcie otrzymuje między innymi Miedziowe Centrum Zdrowia, należące do KGHM. Dzięki środkom przekazywanym m.in. przez Fundację KGHM Polska Miedź MCZ jest jednym z najlepiej wyposażonych ośrodków na Dolnym Śląsku. Ochrona i promocja zdrowia jest jednym z kluczowych zadań, jakie stawia przed sobą Fundacja. Dzięki niej realizowane są programy badawcze i diagnostyczne, promuje się krwiodawstwo, a pracownie specjalistyczne i oddziały szpitalne w regionie działania KGHM otrzymują specjalistyczny sprzęt i podlegają modernizacji. Jednym z przykładów programów badawczych prowadzonych przez KGHM są prowadzone wraz z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu badania dotyczące wpływu trudnych warunków środowiska pracy na organizm pracowników zakładów górniczych. Jego celem jest opracowanie zasad bezpieczeństwa pracy w warunkach zagrożenia klimatycznego w podziemnych zakładach górniczych.

            Realizacja programów CSR jest jednym z głównych celów budowania wizerunku Grupy KGHM jako przyjaznej środowisku i zdrowiu. Jednym z nich jest wolontariat pracowniczy „Miedziane Serce”, który jest prowadzony na skalę międzynarodową. Indywidualne inicjatywy pracowników, którzy chcą pomagać innym, zostały zintegrowane i zyskały wsparcie KGHM. Program ten wpisuje się nie tylko w Strategię Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM, ale również w Strategię Biznesową Spółki. Zaangażowanie pracowników umacnia wizerunek przedsiębiorstwa jako organizacji wspierającej lokalne społeczności, a ponadto służy doskonaleniu własnej kadry, ponieważ dzięki działaniom w wolontariacie pracownicy rozwijają swoje kompetencje, takie jak umiejętność dowodzenia, praca w grupie czy rozwiązywanie problemów.

             Jednym z przykładów odpowiedzialności KGHM za społeczne otoczenie jest program EKO- Zdrowie, którego głównym przesłaniem jest profilaktyka zdrowotna i promocja aktywnego trybu życia. W czasie pięciu lat trwania program udało się zorganizować Nordic walking dla dorosłych, lekcje nauki pływania dla dzieci, gimnastykę rekreacyjną dla seniorów, zajęcia fitness dla osób z nadwagą oraz zajęcia piłkarskie z udziałem szkoleniowców Akademii Piłkarskiej KGHM.

               Ważnym punktem na liście programów CSR jest Szkoła Przywództwa KGHM Polska Miedź S.A. „Przewodnicy”. W jego ramach firma ta szuka obiecujących młodych ludzi i kształci ich w obszarach umiejętności, wiedzy i zdolności niezbędnych do pełnienia w niedalekiej przyszłości istotnych ról politycznych, społecznych i biznesowych.

             Fundacja KGHM Polska Miedź już od 2003 roku wspiera również polski sport. W zeszłym roku w ramach jej działań wsparcie otrzymali przedstawiciele kilkunastu różnych dyscyplin. Największe środki trafiły do sportowców grających w piłkę nożną. Niewiele mniej otrzymali pływacy, a także przedstawiciele takich sportów drużynowych jak siatkówki czy koszykówki. Wśród sportów wspieranych przez KGHM znalazły się także piłka ręczna, tenis ziemny, szermierka, sporty walki, łyżwiarstwo i szachy. Skala pomocy oferowanej przez KGHM dla sportowców jest więc naprawdę szeroka i jest przeznaczona dla wielu dyscyplin.

              Powyższe działania pokazują, że CSR stanowi ważny punkt na liście założeń Zrównoważonego Rozwoju. Jeszcze więcej informacji na temat działań KGHM w tym obszarze znajduje się tutaj: https://kghm.com/pl/zrownowazony-rozwoj/strategia-odpowiedzialnego-biznesu

       

Więcej o strategii CSR