O KONFERENCJI

Temat odpowiedzialności społecznej staje się coraz bardziej powszechny, jednak wciąż brakuje realnych umiejętności, dzięki którym można zbudować dobrą strategię oraz prawidłowe raportowanie tych działań.

Umożliwiamy uczestnikom zdobycie kompleksowej wiedzy, kwalifikacji, jak i doświadczeń z zakresu CSR, co zdecydowanie podnosi ich atrakcyjność na rynku pracy i przyczynia się do poprawy jakości odpowiedzialnych działań. Jako Studenckie Koło Naukowe Zarządzanie, działające na Wydziale Górnictwa

i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie podejmujemy się organizacji kolejnej edycji „Konferencji Odpowiedzialnego Biznesu”, która odbędzie się 07.11.2019r. w murach naszej uczelni.

Zależy nam na praktycznym podejściu do realizowania społecznie odpowiedzialnych działań. Dlatego też wykłady zorganizowane w ramach konferencji  umożliwiają zdobycie cennych wskazówek od doświadczonych, inspirujących ludzi, min. wiodących liderów branży górniczej, takich jak. Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

czy Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., jaki innych branż przemysłu ciężkiego. Zaproszeni goście podzielą się swoimi doświadczeniami z prowadzonych przez  nich projektów CSR. Ponadto ukazują sposoby najlepszego raportowania z tego zakresu.

Kolejnym elementem konferencji są certyfikowane szkolenia prowadzone przez specjalistów z dziedziny CSR, którzy przekazują treści o praktycznych aspektach wdrażania CSR w firmie, w tym możliwości korzystania z norm

i standardów. Jest to okazja na dokładne  zapoznanie się z procesem budowania oraz wdrażania strategii CSR. Każdy uczestnik szkolenia uzyskuje certyfikat potwierdzający udział w warsztatach, jak i przyswojenia konkretnych umiejętności z zakresu tworzenia lub raportowania działań społecznie odpowiedzialnych. 

Relacja z Konferencji Odpowiedzialnego Biznesu

II Konferencja Odpowiedzialnego Biznesu odbyła się 7 listopada 2019 roku w murach Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

W wydarzeniu wzięło udział około 70 osób, nie tylko z AGH, lecz także z innych krakowskich uczelni.

Część wykładową Konferencji uświetniły prelekcje wyjątkowych Gości:

Agata Koszarna - Kierownik Działu CSR i Zrównoważonego Rozwoju Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.

dr Agnieszka Barzycka - Kierownik Zespołu CSR Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Łukasz Ludwisiak - Kierownik ds. Zrównoważonego Rozwoju Lafarge

Paulina Turek - Solution Designer BiModal Solutions

W trakcie części wykładowej odbyło się również uroczyste otwarcie strony internetowej www.odpowiedzialny.com

W części szkoleniowej certyfikowane warsztaty poprowadzili:

Agata Koszarna - Lubelski Węgiel Bogdanka, szkolenie:

"Odpowiedzialny Biznes w praktyce - strategiczne zarządzanie CSR"

Dr hab. inż. Paweł Bogacz - Akademia Górniczo-Hutnicza, szkolenia:

"Nowe wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące raportowania związanego z wpływem na klimat i wpływem klimatu - jak to ugryźć?"

"Rating ESG - nowe wyzwanie w CSR"

Nina Krystoń - Leżę i Pracuję, szkolenie:

"Komunikacja z interesariuszami w projektach CSR"

Partner strategiczny Konferencji:

Patronat honorowy:

Akademia Górniczo-Hutnicza

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH

Patron medialny:

Radio Kraków

Organizator:

Studenckie Koło Naukowe Zarządzanie

LWB.png
KNZ_008.jpg

PAWEŁ CYMANOWSKI

tel: 530 466 642

e-mail: p.cymanowski@gmail.com 

KONTAKT DO ORGANIZATORA

Studenckie Koło Naukowe "Zarządzanie"

Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Akademii Górniczo-Hutniczej

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

e-mail: sknz@agh.edu.pl

tel. 508 694 753