Partnerzy
Partner Strategiczny
Patronat honorowy
Organizator

O KONFERENCJI

Temat odpowiedzialności społecznej staje się coraz bardziej powszechny, jednak wciąż brakuje realnych umiejętności, dzięki którym można zbudować dobrą strategię oraz prawidłowe raportowanie tych działań.

Umożliwiamy uczestnikom zdobycie kompleksowej wiedzy, kwalifikacji, jak i doświadczeń z zakresu CSR, co zdecydowanie podnosi ich atrakcyjność na rynku pracy i przyczynia się do poprawy jakości odpowiedzialnych działań. Jako Studenckie Koło Naukowe Zarządzanie, działające na Wydziale Górnictwa

i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie podejmujemy się organizacji kolejnej edycji „Konferencji Odpowiedzialnego Biznesu”, która odbędzie się 07.11.2019r. w murach naszej uczelni.

Zależy nam na praktycznym podejściu do realizowania społecznie odpowiedzialnych działań. Dlatego też wykłady zorganizowane w ramach konferencji  umożliwiają zdobycie cennych wskazówek od doświadczonych, inspirujących ludzi, min. wiodących liderów branży górniczej, takich jak. Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

czy Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., jaki innych branż przemysłu ciężkiego. Zaproszeni goście podzielą się swoimi doświadczeniami z prowadzonych przez  nich projektów CSR. Ponadto ukazują sposoby najlepszego raportowania z tego zakresu.

Kolejnym elementem konferencji są certyfikowane szkolenia prowadzone przez specjalistów z dziedziny CSR, którzy przekazują treści o praktycznych aspektach wdrażania CSR w firmie, w tym możliwości korzystania z norm

i standardów. Jest to okazja na dokładne  zapoznanie się z procesem budowania oraz wdrażania strategii CSR. Każdy uczestnik szkolenia uzyskuje certyfikat potwierdzający udział w warsztatach, jak i przyswojenia konkretnych umiejętności z zakresu tworzenia lub raportowania działań społecznie odpowiedzialnych. 

8.30

HARMONOGRAM

9:00

9:20

10:20

10:35

Wykłady

10:35 – 10:50 | Patrycja Wieczorek - SKN Zarządzanie 

Prezentacja strony www.odpowiedzialny.com

10:50 – 11:20 | Paulina Turek, Artur Buła - BiModal Solutios
Jak digitalizacja może wspierać przedsiębiorstwa w budowaniu biznesu społecznie odpowiedzialnego
11:20 – 11:50 | Łukasz Ludwisiak - Lafarge
Zrównoważony rozwój – centralny punkt strategii


11:50 – 12:00 | Dyskusja

12:00

13:15

I blok szkoleniowy

1. Agata Koszarna - Odpowiedzialny biznes w praktyce – strategiczne zarządzanie CSR
2. dr hab. inż. Paweł Bogacz – Nowe wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące raportowania związanego z wpływem na klimat i wpływem klimatu – jak to ugryźć?

15:00

II blok szkoleniowy

1. Nina Krystoń – Komunikacja z interesariuszami w projektach CSR
2. dr hab. inż. Paweł Bogacz - Rating ESG – nowe wyzwanie w CSR

Przerwa obiadowa

Rejestracja uczestników

Uroczyste rozpoczęcie

Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH prof. dr hab. inż. Marek Cała
Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych AGH dr hab. inż. Paweł Bogacz

Wykłady

9:20 – 9:50 | Agata Koszarna - LW Bogdanka
Zrównoważony rozwój kopalni - dobre praktyki LW Bogdanka S.A.
9:50 – 10:20 | Agnieszka Barzycka - Jastrzębska Spółka Węglowa
Górnictwo może być społecznie odpowiedzialne: JSW na rzecz społeczności lokalnych

Przerwa kawowa

REJESTRACJA

Zapraszamy do zgłoszeń na konferencję

zarówno w części wykładowej jak i szkoleniowej. 

PAWEŁ CYMANOWSKI

tel: 530 466 642

e-mail: p.cymanowski@gmail.com 

KONTAKT DO ORGANIZATORA

Studenckie Koło Naukowe "Zarządzanie"

Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Akademii Górniczo-Hutniczej

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

e-mail: sknz@agh.edu.pl

tel. 508 694 753

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now