LW BOGDANKA S.A.

               Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. jest jednym z liderów rynku producentów węgla kamiennego w Polsce.  Co więcej jest również jednym z liderów CSR. Już od kilku lat, nie przerwanie jest w składzie RESPECT Indeksu. Spółka pokazuje tym, że swoje cele biznesowe osiąga kierując się standardami odpowiedzialnego biznesu. Odpowiedzialność w wymiarze społecznym środowiskowym i ekonomicznym to nieodłączna cześć strategii firmy.

                 Do jednych z najistotniejszych działań CSR w Bogdance jest zapewnienie bezpieczeństwa swoim pracownikom. Do priorytetów należy eliminacja wypadków śmiertelnych, liczby chorób zakaźnych czy obniżenie wskaźnika częstości wypadków. Cele te są realizowane przez  bardzo rygorystyczne  przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szereg dobrych praktyk takich jak na przykład organizowanie  Tygodnia Bezpieczeństwa w spółce Lubelski Węgiel „Bogdanka”, który miał na celu podniesienie świadomości na temat ochrony i bezpiecznych zachowań podczas pracy w kopalni. Innym działaniem było również rozlokowanie telekardiografów do samodzielnego pomiaru pracy serca, udostępniono defibrylatory oraz aparaty „Kazik” do poboru środków ochrony osobistej.

                Lubelski Węgiel „Bogdanka” jest bardzo cenionym pracodawcom w regionie. Zatrudnia blisko 5000 osób. Podstawą polityki personalnej jest zapewnienie odpowiednich kompetencji kadr. Pracownicy są zatrudniani na umowę o pracę na czas nieokreślony a wysokość zarobków jest jedną z najwyższych w branży oraz regionie lubelskim.

                Bogdanka nie zapomina o środowisku. Jednym z celów strategii kopalni  jest  ochrona lokalnej bioróżnorodności i rekultywacja obszarów, które uległy przekształceniu oraz wzrost efektywności środowiskowej i efektywności operacyjnej wydobycia. Od bardzo wielu lat kopalnia prowadzi monitoring, który pozwala na poznanie mechanizmów wpływu działalności górniczej na stan przyrody.  Tereny kopalni  są otoczone obszarami chronionymi. W miejscowości Nadrybie w gminie Puchaczów w okolicach zalewu, występuje wiele zagrożonych wyginięciem gatunków ptaków.  Lubelski Węgiel „Bogdanka” wraz z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków na obszarze  Parku Krajobrazowego Pojezierza Łęczyńskiego utworzyli ścieżkę edukacyjną, która umożliwia obserwacje różnych typów siedlisk i gatunków zwierząt. 

                  Dla spółki bardzo ważne jest wspieranie lokalnych inicjatyw. LW Bogdanka wspiera edukacje przyszłych górników poprzez prowadzenie zajęć zawodowych przez kadrę inżynierską  w szkołach. Myśląc o zdrowiu swoich pracowników, wspiera finansowo lokalną służbę zdrowia. Również przekazuje darowizny na rzecz wspierania inicjatyw związanych z propagowaniem sportu wśród dzieci i młodzieży, wspieranie zadań w dziedzinie kultury i budowie oraz  renowacji zabytków.  Jedną z najważniejszych aktywności spółki związanej ze sportem jest sponsoring i współpraca z klubem piłkarskim Górnik Łęczna.

             LW „Bogdanka” promuje również idee honorowego krwiodawstwa, krwiolecznictwa oraz dawstwa szpiku. Dzięki podpisanemu porozumieniu z Fundacją „Solidarni Górnicy” oraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie są organizowane regularne akcje krwiodawczo-szpikowe oraz spotkania informacyjno-profilaktyczne. Górnicy mają możliwość uczestniczyć w akacjach charytatywnych tj. Szlachetna Paczka.

              Mając na uwadze dwunasty z Celów Zrównoważonego Rozwoju czyli Odpowiedzialna Konsumpcja i Produkcja, spółka podjęła działania, które pozwoliły na efektywne zużycie energii, wody i surowców. Aby zrealizować ten cel Bogdanka utworzyła m.in., Stację Uzdatniania Wody, która już w pierwszym roku pozwoliła na zwiększenie o 60% ponownego wykorzystania wód kopalnianych i deszczowych. Ciągła modernizacja kopalni technologicznie, inwestycje w najnowsze technologie pozwoliły Lubelskiemu Węglowi na wyspecjalizowanie się w wydobyciu węgla z bardzo cienkich pokładów, co wpłynęło na zmniejszenie zużycia surowców i materiałów.

      Wszystkie przedstawione działania pokazują, że Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. wspiera realizacje Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz opiera swoje działania na odpowiedzialnym biznesie. Stawianie na dobro pracowników, społeczności lokalnej i środowiska jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach. Zdecydowanie prowadzenie odpowiedzialnego biznesu jest działaniem umożliwiającą stworzenie przewagi konkurencyjnej.

Partnerzy
Partner Strategiczny
Patronat honorowy
Organizator
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now