LW BOGDANKA S.A.

               Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. jest jednym z liderów rynku producentów węgla kamiennego w Polsce.  Co więcej jest również jednym z liderów CSR. Już od kilku lat, nie przerwanie jest w składzie RESPECT Indeksu. Spółka pokazuje tym, że swoje cele biznesowe osiąga kierując się standardami odpowiedzialnego biznesu. Odpowiedzialność w wymiarze społecznym środowiskowym i ekonomicznym to nieodłączna cześć strategii firmy.

                 Do jednych z najistotniejszych działań CSR w Bogdance jest zapewnienie bezpieczeństwa swoim pracownikom. Do priorytetów należy eliminacja wypadków śmiertelnych, liczby chorób zakaźnych czy obniżenie wskaźnika częstości wypadków. Cele te są realizowane przez  bardzo rygorystyczne  przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szereg dobrych praktyk takich jak na przykład organizowanie  Tygodnia Bezpieczeństwa w spółce Lubelski Węgiel „Bogdanka”, który miał na celu podniesienie świadomości na temat ochrony i bezpiecznych zachowań podczas pracy w kopalni. Innym działaniem było również rozlokowanie telekardiografów do samodzielnego pomiaru pracy serca, udostępniono defibrylatory oraz aparaty „Kazik” do poboru środków ochrony osobistej.

                Lubelski Węgiel „Bogdanka” jest bardzo cenionym pracodawcom w regionie. Zatrudnia blisko 5000 osób. Podstawą polityki personalnej jest zapewnienie odpowiednich kompetencji kadr. Pracownicy są zatrudniani na umowę o pracę na czas nieokreślony a wysokość zarobków jest jedną z najwyższych w branży oraz regionie lubelskim.

                Bogdanka nie zapomina o środowisku. Jednym z celów strategii kopalni  jest  ochrona lokalnej bioróżnorodności i rekultywacja obszarów, które uległy przekształceniu oraz wzrost efektywności środowiskowej i efektywności operacyjnej wydobycia. Od bardzo wielu lat kopalnia prowadzi monitoring, który pozwala na poznanie mechanizmów wpływu działalności górniczej na stan przyrody.  Tereny kopalni  są otoczone obszarami chronionymi. W miejscowości Nadrybie w gminie Puchaczów w okolicach zalewu, występuje wiele zagrożonych wyginięciem gatunków ptaków.  Lubelski Węgiel „Bogdanka” wraz z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków na obszarze  Parku Krajobrazowego Pojezierza Łęczyńskiego utworzyli ścieżkę edukacyjną, która umożliwia obserwacje różnych typów siedlisk i gatunków zwierząt. 

                  Dla spółki bardzo ważne jest wspieranie lokalnych inicjatyw. LW Bogdanka wspiera edukacje przyszłych górników poprzez prowadzenie zajęć zawodowych przez kadrę inżynierską  w szkołach. Myśląc o zdrowiu swoich pracowników, wspiera finansowo lokalną służbę zdrowia. Również przekazuje darowizny na rzecz wspierania inicjatyw związanych z propagowaniem sportu wśród dzieci i młodzieży, wspieranie zadań w dziedzinie kultury i budowie oraz  renowacji zabytków.  Jedną z najważniejszych aktywności spółki związanej ze sportem jest sponsoring i współpraca z klubem piłkarskim Górnik Łęczna.

             LW „Bogdanka” promuje również idee honorowego krwiodawstwa, krwiolecznictwa oraz dawstwa szpiku. Dzięki podpisanemu porozumieniu z Fundacją „Solidarni Górnicy” oraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie są organizowane regularne akcje krwiodawczo-szpikowe oraz spotkania informacyjno-profilaktyczne. Górnicy mają możliwość uczestniczyć w akacjach charytatywnych tj. Szlachetna Paczka.

              Mając na uwadze dwunasty z Celów Zrównoważonego Rozwoju czyli Odpowiedzialna Konsumpcja i Produkcja, spółka podjęła działania, które pozwoliły na efektywne zużycie energii, wody i surowców. Aby zrealizować ten cel Bogdanka utworzyła m.in., Stację Uzdatniania Wody, która już w pierwszym roku pozwoliła na zwiększenie o 60% ponownego wykorzystania wód kopalnianych i deszczowych. Ciągła modernizacja kopalni technologicznie, inwestycje w najnowsze technologie pozwoliły Lubelskiemu Węglowi na wyspecjalizowanie się w wydobyciu węgla z bardzo cienkich pokładów, co wpłynęło na zmniejszenie zużycia surowców i materiałów.

      Wszystkie przedstawione działania pokazują, że Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. wspiera realizacje Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz opiera swoje działania na odpowiedzialnym biznesie. Stawianie na dobro pracowników, społeczności lokalnej i środowiska jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach. Zdecydowanie prowadzenie odpowiedzialnego biznesu jest działaniem umożliwiającą stworzenie przewagi konkurencyjnej.

Więcej o strategii CSR