5.jpg

AKCJE CSR

Przedsiębiorstwa przykładają coraz większą wagę do działań społecznie odpowiedzialnych i przeznaczają coraz większe środki na akcje CSR

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

logo10.png

KGHM zajmuje się wydobyciem i przetwórstwem cennych surowców naturalnych. Jego sercem jest największe w Europie złoże rudy miedzi zlokalizowane w południowo-zachodniej Polsce. Dzięki bogatemu doświadczeniu, otwartości i stałemu podnoszeniu kompetencji firma zbudowała unikalną kulturę współdziałania i osiągnęła wysoką pozycję na arenie międzynarodowej.