ANALIZA RYNKU

I PRODUKTU

KLIKNIJ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

KLIKNIJ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 

Sprawdź, jak wygląda rynek paliw stałych

w Polsce i na świecie 

ROPA NAFTOWA 

Co to właściwie jest?

       To ciekła substancja wydobywana z wnętrza ziemi. Składa się z mieszaniny naturalnych węglowodorów. Jest jednym z najważniejszych surowców na świecie. Wykonuje się z niej mnóstwo pochodnych produktów. Czysta ropa wydobyta z ziemi ma niewiele zastosowań. Dopiero poddana rafinacji nadaje się do szerszych zastosowań. To dzięki rafinacji z ropy można wydobyć np. benzynę, naftę czy oleje. Światowy poziom wydobycia ropy reguluje organizacja OPEC.

            Głównym potentatem wydobycia ropy naftowej jest USA. W 2018 roku produkcja wynosiła 669,4 mln ton. Jest to blisko 15% światowego wydobycia. Zaraz za USA w rankingach utrzymuje się Arabia Saudyjska oraz Rosja. Posiadając udział w światowym rynku kolejno 12,9% oraz 12,6%.

Jak wygląda rynek ropy naftowej w Polsce?

        To ciekła substancja wydobywana z wnętrza ziemi. Składa się z mieszaniny naturalnych węglowodorów. Jest jednym z najważniejszych surowców na świecie. Wykonuje się z niej mnóstwo pochodnych produktów. Czysta ropa wydobyta z ziemi ma niewiele zastosowań. Dopiero poddana rafinacji nadaje się do szerszych zastosowań. To dzięki rafinacji z ropy można wydobyć np. benzynę, naftę czy oleje. Światowy poziom wydobycia ropy reguluje organizacja OPEC.

            Głównym potentatem wydobycia ropy naftowej jest USA. W 2018 roku produkcja wynosiła 669,4 mln ton. Jest to blisko 15% światowego wydobycia. Zaraz za USA w rankingach utrzymuje się Arabia Saudyjska oraz Rosja. Posiadając udział w światowym rynku kolejno 12,9% oraz 12,6%.

Produkty ropopochodne

            Przede wszystkich produkujemy z niej paliwa: benzynę, olej napędowy i opałowy. Wszelkiego rodzaju rozpuszczalniki i środki odtłuszczające. Polipropylen jeden z najczęściej stosowanych tworzyw sztucznych. Powierzchnie dróg po których codziennie przemieszczają się miliony ludzi wykonywane są z asfaltu. To również jeden z produktów ropopochodnych. Jak widać ropa naftowa to jeden z podstawowych surowców utrzymujących współczesną cywilizację. Przed rafinacją ropa naftowa to w pewnym sensie zbiór wszystkich substancji chemicznych jakie potrzebuje człowiek, by funkcjonować we współczesnym świecie.

BENZYNA

Co to właściwie jest ?

Benzyna to jeden z produktów rafinacji ropy naftowej. Jest to mieszanina ciekłych węglowodorów, pozostając wysoce łatwopalną substancją. Benzynę stosuje się głównie do napędzania silników spalinowych. Tam w kontrolowanych warunkach dochodzi do jej spalania. Stosowana może być również jako rozpuszczalnik lub składnik innych produktów chemicznych.

Jak wygląda rynek benzyny w Polsce i na świecie?

Największymi producentami benzyny na świecie są koncerny pochodzące z USA, Arabii Saudyjskiej oraz Rosji. Trendy tego rynku ciągle się zmieniają. Uzależnione jest to w dużej mierze od sytuacji wydobycia w zakresie ropy naftowej. Ceny benzyny zmieniają się również wraz z sytuacją polityczną na świecie. Gdy dochodziło do konfliktów na Bliskim Wschodzie, obserwować mogliśmy znaczny wzrost cen. 

            Na dzień 21.10.19 średnia cena benzyny na świecie wynosi 1,11 USD za litr. Oczywiście ceny te różnią się w poszczególnych krajach. Uwarunkowane jest to między innymi przepisami paliwowymi każdego kraju.

            W polskim rynku największą ilością stacji może pochwalić się koncern ORLEN. Tuż za nim uplasował się zagraniczny koncern BP. Gdański Lotos znajduje się na trzecim miejscu. Na koniec 2018 r. blisko 30% udział w rynku mają krajowe koncerny

Trend odchodzenia od surowca

W ostatnich latach można zaobserwować wyraźne zainteresowanie alternatywami dla benzyny. Spowodowane jest to ciągłym wzrostem cen tego surowca. W szybkim tempie rozwinął się rynek samochodów elektrycznych. Wzrost ich udziału w rynku bezpośrednio zagrozi temu surowcowi w najbliższych latach. Do tego w krajach europejskich nakładanych jest na silniki spalinowe coraz więcej przepisów emisyjnych. na To powoduje wzrost kosztów produkcji tradycyjnych aut z silnikami spalinowymi.
            Alarmujące jest również oświadczenie głównego ekonomisty Międzynarodowej Agencji Energetycznej, Faith Birol, mówiące o zbliżającym się kryzysie energetycznym. Spowodowane jest wyczerpywaniem się złóż ropy naftowej. Eksploatacja nowych złóż będzie droższa co może wpłynąć na ceny benzyny.