KLIKNIJ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 

Sprawdź, jak wygląda rynek paliw stałych

w Polsce i na świecie 

ANALIZA RYNKU

I PRODUKTU

GAZ ZIEMNY

Co to właściwie jest?

Gaz ziemny to paliwo kopalne pochodzenia organicznego. Gaz ten zbiera się pod powierzchnią ziemi, w pustych przestrzeniach. Pokłady te mogą występować samodzielnie, ale również można je spotkać przy złożach ropy naftowej lub węgla. Głównym składnikiem mieszanki gazu ziemnego jest metan. Stanowi on blisko 90% jego objętości. Poddaje się go obróbce czyli oddzieleniu z innych frakcji oraz oczyszczeniu z zanieczyszczeń. Do odbiorcy trafia tzw. gaz wysokometanowy. Gaz w naturalnej postaci jest bezwonny. Przed dopuszczeniem do sieci gazowej jest nawaniany, by użytkownik mógł go wykryć gdy dojdzie do ewentualnego rozszczelnienia instalacji.

Sytuacja surowca na światowym i i polskim rynku.

W 2018 r. największym producentem gazu ziemnego były USA. Produkcja tego kraju na ten rok wyniosła natomiast 831,8 w mld m3. Jest to blisko 22% udziału w światowej produkcji. Zaraz za USA uplasowała się Rosja (669,5 mld m3) oraz Iran (239,5). W Europie największym krajem wydobywającym gaz ziemny jest Norwegia. Korzysta ona z podziemnych złóż na dnie Morza Północnego i Morza Norweskiego, zlokalizowanych na tzw. Szelfie Norweskim. Wcześniej przodownikiem była Holandia, która w 2004 wydobyła najwięcej gazu w całej Europie.

            Polska wydobywa około 4 mld m3 surowca. Polskie złoża eksploatowane są przez PGNiG SA. Jest to główny producent gazu w Polsce. Głównymi udziałowcami tej spółki jest skarb państwa. Polska w 2018 roku zużyła około 18 mld m3 gazu ziemnego. Krajowe zasoby są znacznie mniejsze, dlatego Polska importuje gaz od innych państw. Głównym krajem pochodzenia importowanego gazu jest Rosja. W 2018 r. import z tego kraju wynosił 67% całego importu w Polsce. Szukamy jednak alternatywnych źródeł importu. W ostatnich latach do polski zaczęto sprowadzać również gaz LNG. Jest to gaz ziemny w ciekłej postaci. Dzięki temu można go transportować drogą lądową w cysternach lub morską specjalnymi tankowcami. Pozwala to zapewnić bezpieczeństwo energetyczne w przypadku podniesienia cen surowca przez Rosję.

            W 2008 roku ogłoszona została informacja o dużych złożach gazu łupkowego w Polsce. Szacunki przewidywały zaspokojenie krajowego zapotrzebowania w gaz oraz możliwość eksportu nadwyżki. W rzeczywistości podczas odwiertów gaz znajdował się na o wiele większej głębokości niż początkowo zakładano. Koszty eksploatacji takich złóż znacznie przewyższyły by zyski. Ostatecznie tymczasowo zaniechano eksploatacji polskich złóż łupków. Przedsiębiorstwem, które robi najwięcej w tym zakresie jest PGNiG, które obecnie opracowuje technologię szczelinowania. Polega ona na wydobywaniu metanu ze złóż węgla.

Alternatywy dla gazu ziemnego.

Mimo, że gaz ziemny jest paliwem kopalnym to istnieje możliwość wyprodukowania go z innych surowców, przy zachowaniu podobnych parametrów. Jak wiadomo głównym składnikiem gazu jest metan. Fermentacja metanowa zachodzi na składowiskach odpadów. Dochodzi tam do fermentacji związków organicznych. Pozwala to uzyskać biogaz. Staje się on coraz popularniejszy. Wysypiska odpadów dzięki temu stają się przydatne również pod kątem energetycznym. Przed do puszczeniem do sieci biogaz zostaje przetworzony by mógł spełniać standardy gazu ziemnego. Może zostać również sprężony i być wykorzystywany jako CNG (sprężony gaz ziemny). Wtedy wykorzystywany jest do napędu pojazdów.