CO MOŻEMY ZROBIĆ

 

Ważne, aby świadomie i odpowiedzialnie

korzystać z dostępnych paliw 

2.jpg

ODPOWIEDZIALNY GAZ ZIEMNY

           Błękitne paliwo, bo tak nazywany jest potocznie gaz ziemny, uznawany jest za najbardziej ekologiczne paliwo kopalne. Każdego dnia wykorzystywany jest przez miliony ludzi na całym świecie. Używamy go w kuchni, do ogrzewania domostw czy do transportu jako paliwo do naszych samochodów czy miejskich autobusów. Jego głównym składnikiem jest metan i to on jest spalany przez użytkowników. Po jego spaleniu do atmosfery przedostaje się ditlenek węgla oraz woda w postaci pary wodnej.

          Dzięki nowoczesnej technologii gaz ziemny możliwy jest do pozyskania z alternatywnych źródeł. W ostatnich latach popularny stał się gaz pozyskiwany za pomocą fermentacji metanowej. Do tego zjawiska zachodzi poprzez rozkładanie się związków organicznych. Podczas tej reakcji powstaje biogaz, który ma zbliżone właściwości do gazu ziemnego wydobywanego z wnętrza ziemi. Biogaz otrzymywany jest z fermentacji takich odpadów jak ścieki czy odpady komunalne. To pokazuje jak efektywnie ludzkość współcześnie potrafi gospodarować swoimi odpadami. Biogaz później może być wykorzystywany dokładnie tak samo jak jego odpowiednik kopalny. Należy również zwrócić uwagę, że jest to odnawialne źródło energii. Już teraz w niektórych europejskich metropoliach można spotkać środki transportu miejskiego napędzane biogazem. Takie rozwiązanie pozwala w pełni wykorzystać odpady. Do tego biogaz mogą produkować również gospodarstwa domowe. Tak zwany Home Biogas to osprzęt pozwalający przeprowadzać fermentację metanową z resztek organicznych zebranych w domostwach. Zgromadzony gaz można wykorzystać do ogrzania domostwa lub w kuchni.

          Współcześnie powstaje wiele alternatyw dla paliw kopalnych. Gaz ziemny ma wiele zamienników co pozwala ograniczyć jego negatywny wpływ na środowisko. Do tego jest również w miarę bezpiecznym i dobrze poznanym paliwem.