5.jpg

AKCJE CSR

Przedsiębiorstwa przykładają coraz większą wagę do działań społecznie odpowiedzialnych i przeznaczają coraz większe środki na akcje CSR

JSW.S.A.

logo11.png

Grupa Kapitałowa JSW jest największym producentem wysokiej jakości węgla koksowego hard w Unii Europejskiej i jednym z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali. Produkcja i sprzedaż węgla koksowego oraz produkcja, sprzedaż koksu i węglopochodnych stanowią podstawową działalność Grupy JSW.
 

LW BOGDANKA S.A.

logo5.png

Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. jest jednym z liderów rynku producentów węgla kamiennego w Polsce, wyróżniających się na tle branży pod względem osiąganych wyników finansowych, wydajności wydobycia węgla kamiennego oraz planów inwestycyjnych zakładających udostępnienie nowych złóż. Sprzedawany przez Spółkę węgiel kamienny energetyczny stosowany jest przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej, cieplnej i produkcji cementu. 

TAURON S.A.

logo2.png

Grupa TAURON jest kluczowym podmiotem w branży energetycznej i ważnym ogniwem w systemie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Holding działa na obszarze równym niemal jednej piątej powierzchni kraju.
Zajmuje się wydobyciem węgla, produkcją, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. 

PGG S.A.

logo3.png

Polska Grupa Górnicza jest kluczowym partnerem w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom taniej i wysokiej jakości energii, firma dąży do podniesienia efektywności i optymalizacji kosztów produkcji, utrzymania wysokich standardów ochrony środowiska, a także zagadnień BHP.