ANALIZA RYNKU

I PRODUKTU

 

Sprawdź, jak wygląda rynek paliw stałych

w Polsce i na świecie 

WĘGIEL KAMIENNY

Jak powstaje węgiel kamienny?

Węgiel ten ma pochodzenie organiczne, powstaje ze szczątków drzew i innych roślin. Zebranie dużej ilości martwego drewna w wodzie lub bagnie przy odpowiednio wysokiej temperaturze i ciśnieniu pozwala na powolne przekształcenie się tego materiału w węgiel.

Jak wygląda rynek węgla kamiennego na świecie?

Węgiel był jednym z istotniejszych źródeł energii pierwotnej na świecie i zajmował drugie miejsce, zaraz po ropie naftowej. Wśród głównych producentów węgla kamiennego czołową pozycję utrzymały Chiny, które w 2016 r. wydobyły 3,41 mld ton tego surowca. Mimo to produkcja węgla na świecie spada, co spowodowane jest m.in. spowolnieniem gospodarki największego konsumenta tego surowca, jakim są Chiny oraz polityką dekarbonizacyjną. W krajach UE czołową pozycję wśród producentów węgla kamiennego zajmuje Polska, która w 2016 r. wydobyła 70,4 mln ton, a następnie Czechy (6,8 mln ton), Wielka Brytania (4,2 mln ton), Niemcy (4,1 mln ton) oraz Hiszpania (1,7 mln ton). Unia Europejska przez wiele lat pozostawała największym importerem węgla energetycznego na świecie i dopiero w 2012 r. wyprzedziły ją Chiny. Wśród głównych importerów węgla kamiennego w Unii Europejskiej w 2016 r. pozostawały Niemcy (53,1 mln ton). Poza tym wśród dużych importerów należy wymienić: Włochy (17,9 mln ton), Hiszpanię (14,7 mln ton), Holandię (14,5 mln ton). Największy, blisko 60-procentowy spadek importu węgla, zanotowała Wielka Brytania, w związku z podniesieniem podatku emisyjnego. Głównym dostawcą węgla na rynek Unii Europejskiej była w 2016 r. Kolumbia i Rosja.

Jak wygląda rynek w Polsce?

Na dzień 31.12.2016 roku zasoby bilansowe wszystkich krajowych złóż węgla kamiennego wynosiły 58,6 mld ton. Złoża zagospodarowane stanowiły 37,9% tych zasobów, czyli 22,2 mld ton, natomiast zasoby przemysłowe w złożach zagospodarowanych, które ewidencjonowane są głównie w złożach zakładów czynnych, wynosiły 2,98 mld ton. Istotne znaczenie w zapotrzebowaniu rynku mają poszczególne typy tego surowca. Wśród zasobów operatywnych analizowanych w całym złożu, dominuje węgiel energetyczny typów 31 – 33. Stanowi on ponad 56% zasobów ogółem oraz ponad 56% zasobów udostępnionych. Pozostała część bazy zasobów operatywnych to węgiel koksowy, z przewagą typu 34, wykorzystywanego do produkcji koksu przemysłowo-opałowego oraz jako składnik mieszanki koksowej.

WĘGIEL BRUNATNY

Jak powstaje węgiel brunatny?

Węgiel brunatny to skała osadowa, która stanowi ogniwo pośrednie pomiędzy torfem a węglem kamiennym. Charakteryzuje się wysoką zawartością siarki, jest przeważnie kruchy i słabo zwięzły. Przyjmuje barwę od brunatnej do czarnej.  W swoim składzie posiada od 58 do 78% pierwiastka węgla. Powstaje w wyniku przemian wcześniej osadzone materii roślinnej, która zachodzi pod wpływem czynników biologicznych, geologicznych i geochemicznych i jest zaliczana do pierwotnych i nieodnawialnych źródeł energii.

Jak wygląda rynek węgla brunatnego na świecie?

Szacuje się, że światowe, możliwe do wydobycia zasoby to około 512 mld ton, skoncentrowane w kilku krajach, przede wszystkim w Australii, Chinach, Czechach, Grecji, Niemczech, Polsce, Rosji, Stanach Zjednoczonych i Turcji. Największym zagłębiem węglowym jest Zagłębie Leńskie w Rosji na Syberii – jego powierzchnia wynosi około 600 tys. km2, czyli prawie dwa razy tyle, ile powierzchnia Polski.  W pierwszym półroczu 2016 roku wydobyto w Europie 173,7 mln ton węgla brunatnego ( dane te nie uwzględniają wydobycia w Rosji, Ukrainie i Turcji) . Wydobycie skoncentrowane było głównie w Niemczech, Grecji, Polsce i Czechach i stanowiło 83,3% całkowitej produkcji tego surowca e UE.  Poza tym Niemieckie zasoby węgla brunatnego -41,2 mld ton – stanową  około 13% rezerw globalnych. Ogromna ilość zasobów w całej Europie powoduje, że rezygnacja z wykorzystania tego surowca jako paliwa jest niemalże niemożliwa. Stanowi on gwarancje dostępu do energii elektrycznej również w krajach korzystających ze źródeł energii odnawialnej, która jest zależna od warunków atmosferycznych i nie zawsze jest w stanie wytworzyć odpowiednio dużą ilość energii.

Jak wygląd rynek w Polsce?

 W Polsce energia wytwarzana jest głównie z węgla kamiennego i brunatnego. Szacuje się, że zasoby przemysłowe węgla brunatnego w naszym kraju wynoszą  1129,06 mln ton i stanowią około 0,8%  światowych zasobów. Surowiec wydobywany jest obecnie w pięciu kopalniach odkrywkowych, którym towarzyszy pięć elektrowni opalanych tym paliwem. Rynek węgla brunatnego w naszym kraju przeszedł gruntowną modernizację, zastosowano najnowsze rozwiązania techniczne i organizacyjne, dzięki czemu zyskał on przewagę konkurencują w stosunku do innych źródeł energii. W 2016 roku najwięcej węgla brunatnego wydobyła kopalnia Bełchatów, która wyprodukowała ponad 40 mln ton surowca, co stanowi 66,7% ogólnego wydobycia w naszym kraju. Poza tym wydobycie prowadzone jest również  w kopalni Konin, Adamów i Turów. W dodatku z analizy waloryzacji ekonomicznej i rankingu złóż wynika, że kolejnymi terenami do zagospodarowania będzie złoże Legnica-Zachód - złoże Legnica-Wschód oraz złoża Legnica-Ścinawa-Głogów ( około 14,5 mld Mg)

WĘGIEL KOKSOWY

Co to właściwie jest ?

         Węgiel koksowy to odmiana węgla kamiennego. Węgiel kamienny tego typu zostaje poddany przemysłowo przetworzeniu, czyli podgrzaniu do około 600°C-1200°C w specjalnym piecu koksowniczym. Dzięki temu procesu wartość opałowa węgla znacznie wzrasta. Dzięki dużej wartości opałowej wykorzystuje się go przede wszystkim w hutach, gdzie topione jest żelazo. Oczywiście spełnia też rolę wysoce wydajnego paliwa wykorzystywanego do opalania kotłów grzewczych.

Jak wygląda rynek surowca w Polsce i na świecie?

              Największymi producentami węgla koksowego na świecie są Chiny. Mają blisko 70% udziału - w rynku tego surowca na świecie. Jednak ceny tego surowca w Azji stale rosną. Stąd wielu producentów stali szuka alternatyw np. na polskim rynku. Polska zajmuje obecnie 8. miejsce pod względem producentów koksu na świecie. W Polsce największym producentem tego surowca jest spółka JSW. Skupia blisko 70% krajowego potencjału produkcyjnego.

              UE importuje blisko 40 mln ton węgla koksowego. Dane statystyczne przewidują wzrost na kolejne lata. Spowodowane jest to wzrostem zapotrzebowania świata na stal. Przyczynia się do tego między innymi dynamiczny rozwój przemysłu ciężkiego.

Węgiel koksujący jest nam niezbędny…

                Produkcja stali nie mogłaby istnieć bez węgla koksującego. Jest to surowiec kopalny, który nie kojarzy się pozytywnie pod względem ekologicznym. Jednak należy pamiętać, że jest ważnym elementem w produkcji tzw. infrastruktury „zielonej”. Rozwój energetyki wiatrowej w dużym stopniu opiera się na stali a co za tym idzie i na węglu koksowym. Do wyprodukowania jednej wieży wiatrowej potrzeba blisko 400 ton stali. Przy powstających na morzach farmach wiatrowych będziemy mówić o mln ton tego produktu. Jak na razie nie istnieje inna alternatywa dla węgla koksowego. Obecnie szkodliwość produkcji koksu jest dużo mniejsza. Gaz koksowniczy poddawany jest oczyszczaniu, co ogranicza emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Nowoczesne systemy oczyszczania pozwoliły zredukować emisję szkodliwych substancji takich jak: benzen, toluen czy ksylen.

            Wiele koksowni dba również o społeczności lokalne. Do niedawna koksownie nie kojarzyły się pozytywnie ze względu na emisję znacznych zanieczyszczeń. Jednak wzrost świadomości CSR ocieplił ten wizerunek. Posłużymy się przykładem Koksowni Częstochowa Nowa. Jej działania CSR opierają się na wspomaganiu lokalnej ludności. Dzięki temu dofinansowania otrzymała między innymi Politechnika Częstochowska, czy lokalne stowarzyszenia sportowe. Organizowane są tam koncerty charytatywne czy spektakle teatralne. Wszystkie te działania służą zrekompensowaniu negatywnych skutków spowodowanych działaniem koksowni na tym terenie.