PKN ORLEN

          Polski Koncern Naftowy Orlen funkcjonuje na naszym rynku już od 1999 roku. Grupa Orlen jest liderem wśród przedsiębiorstw petrochemicznych w Europie Środkowo –Wschodniej, który zatrudnia ponad 21 tysięcy pracowników. Jako jedyne polskie przedsiębiorstwo znalazł się on w rankingu Fortune 500. Nie jest to jedyne prestiżowe zestawienie, w którym PKN Orlen zagrzał miejsce –już kilkanaście razy firma ta została wyróżniona przez zakwalifikowanie jej doRESPECT Index, a w rankingu najbardziej etycznych firm świata (The World’s Most Ethical Company) znalazła się aż pięciokrotnie, jako jedyny polski przedstawiciel. Pokazuje tym, że troska o etyczne i odpowiedzialne wobec interesariuszy budowanie jej sukcesu jest nieodzownym elementem polityki przedsiębiorstwa.

               Budowę odpowiedzialnego przedsiębiorstwa PKN Orlen zaczął od wprowadzenia w 2006 roku Kodeksu Etycznego. Jest to zbiór zasad i wartości, którymi powinni kierować się wszyscy pracownicy, aby nie zejść z obranej drogi rozwoju w zgodzie z etycznymi zasadami postępowania i wartościami. Pracownicy Orlenu zobowiązują się, aby respektować poszczególne wartości: Odpowiedzialność, Rozwój, Ludzi, Energię i Niezawodność. To właśnie postulaty, które stanowią fundament odpowiedzialnego przedsiębiorstwa według Polskiego Koncernu Naftowego. W poniższym artykule przedstawione zostaną przykłady społecznie odpowiedzialnych działań z roku 2018, które zostały podjęte przez PKN Orlen. Trudno przedstawić je wszystkie, dlatego nakreślone zostaną tylko niektóre z nich.

           W styczniu 2018 roku koncern rozpoczął pilotażowy projekt instalowania szybkich ładowarek do samochodów elektrycznych na swoich stacjach. Są one zlokalizowane przy trasach tranzytowych w Polsce, w miejscach, gdzie będą one najbardziej wykorzystywane. Inwestycja ta wpisuje się w strategię rozwoju koncernu, która przewiduje przygotowywanie do sprzedaży paliw alternatywnych. PKN Orlen widzi przyszłość nie tylko w autach elektrycznych –już teraz stworzył pierwszy pilotażowy punkt dla aut zasilanych wodorem w Niemczech, zaś m.in. w Czechach prowadzi rozwój dystrybucji paliwa CNG. Dzięki tym działaniom Orlen propaguje szeroki dostęp do czystej energii i paliw (energia elektryczna, paliwa wodorowe, CNG), co ma wielki wkład w polepszanie stanu klimatu.

              Miesiąc luty również obfitował w społecznie odpowiedzialne działania, szczególnie kładące nacisk na dobre zdrowie i jakość życia. Przykładem jest pilotażowy projekt Spiżarnia Regionów, w ramach którego polscy lokalni producenci mają okazję do promowania swojej żywności. Na swoich stacjach we współpracy z firmą Nextbike Polska Orlen tworzy stacje rowerów miejskich na stacjach Koncernu w największych polskich miastach. Polski Koncern Naftowy wspiera też polskich sportowców jako sponsor strategiczny Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej. Współpraca z Fundacją DKMS pokazuje, że firma ta troszczy się o zdrowie wszystkich Polaków i promuje w społeczeństwie pomoc w chorobie wszystkim jej potrzebującym. Między innymi dzięki tym akcjom Orlen jako jedyna polska firma znalazł się w prestiżowym rankingu najbardziej etycznych firm świata -The World’s Most Ethical Company.

            PKN Orlen nie skupia się jedynie na płynnych źródłach energii –zainicjowany został program budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku. W ramach koncesji posiadanej na ten projekt ich moc może wynieść aż1200 MW. Dzięki temu znacząco zwiększy się ilość energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, co ma znaczący wpływ na poprawę jakości powietrza i klimatu. Polski gigant troszczy się również o stan środowiska –w marcu 2018 roku przeprowadził inwentaryzację przyrodniczą na terenie zakładu rafineryjno –petrochemicznego PKN Orlen w Płocku. Według przyrodników prowadzących badania, na tym obszarze znajduje się łącznie kilkaset gatunków ptaków, ssaków, ryb, bezkręgowców, płazów i gadów, spośród których duża część podlega częściowej lub ścisłej ochronie.

               Dbając o rozwój paliw alternatywnych PKN Orlen nie zapomina o modernizacji dotychczasowych produktów. W kwietniu 2018 roku dotychczasowe paliwa EuroSuper 95 i Ekodiesel Ultra zostały zastąpione przez paliwa EFECTA. Według niezależnych badań przyczyniają się one do redukcji emisji tlenków azotu ( o ok. 4-8%) i cząstek stałych ( o ok. 44-51%). W ramach testów potwierdzono również, że nowe paliwa mają pozytywny wpływ na pracę pomp i wtryskiwaczy, a także pomagają usuwać istniejące osady. W ten sposób Orlen dba o użytkowników, przyczynia się do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji i pozwala ograniczyć zużycie części samochodowych i ich dłuższą eksploatację.

                Grupa Orlen ma na uwadze również aktywizację osób starszych. W maju 2018 roku Fundacja Anwil dla Włocławka w ramach IV konkursu grantowego przyznała pieniądze na realizację 27 projektów aktywizujących i integrujących przedstawicieli grupy wiekowej 50+ z dziećmi i młodzieżą. Na ten cel przeznaczono łączne środki w wysokości 290 tys. zł. W poprzednich latach 2014 –2017 dzięki Fundacji Anwil zrealizowano 105 projektów, na które przeznaczono 1,5 mln zł. PKN Orlen dba również o zdrowie kierowców odbywających długie trasy. Na swoich stacjach przy trasach tranzytowych uruchomione zostały pierwsze siłownie plenerowe. Dzięki nim kierowcy mają możliwość odbycia efektywnego treningu podczas przerw w podróży, co wpływa pozytywnie na ich zdrowie i koncentrację na drodze, dzięki czemu pośrednio poprawia się bezpieczeństwo w trasie

                Fundacja „ORLEN –DAR SERCA” prowadzi szeroko zakrojone działania na rzecz zdolnych i ambitnych studentów z Polski, którzy po zagranicznych studiach wyrażają chęć powrotu do kraju i pracy w sektorze publicznym. W tym celu Fundacja uruchomiła Program stypendialny Bona Fide. W jego ramach wsparcie mogą otrzymać studenci studiów II i III stopnia kształcących się na jednej z 50 zagranicznych szkół wyższych ujętych w Akademickim Rankingu Uniwersytetów Świata. Ma on za zadanie zachęcić ambitne, młode osoby do powrotu do kraju, by zdobytą wiedzą i umiejętnościami wzmocniły polskie przedsiębiorstwa.

                PKN Orlen stanowi duże wsparcie dla polskiego sportu. Najlepszym na to przykładem jest podjęcie przez tę firmę współpracy z Williams Martini Racing –jednym z zespołów Formuły 1. Działania te otwierają nowy rozdział w historii sportów motorowych w Polsce, a przy okazji pomaga budować markę o globalnym zasięgu. Orlen angażuje się nie tylko w sporty motorowe. Sponsoruje polską piłkę siatkową, która odnosi światowe sukcesy, a także największe gwiazdy polskiej lekkoatletyki, m.in. Anitę Włodarczyk i Piotra Małachowskiego.

                W działania odpowiedzialne społecznie angażuje się nie tylko przedsiębiorstwo jako takie, sami pracownicy Orlenu również działają aktywnie w ramach wolontariatu pracowniczego. Przykładem może być świąteczna akcja „Mikołaj w Orlenie”. Polegała ona na zbiórce prezentów dla najbardziej potrzebujących. W zeszłym roku w ramach tej akcji upominki trafiły do Ośrodka Szkolno -Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach, rodziny z Kotli na Dolnym Śląsku oraz Towarzystwa Polonijnego JASNA GÓRA działającego na terenie Naddniestrza.

                  Są to jedynie nieliczne działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, które prowadzi Grupa Orlen. Udowadniają one, że przedsiębiorstwo jest w stanie połączyć swój dynamiczny rozwój wraz z dobrem pracowników, społeczności lokalnych i środowiska. Więcej informacji o działalności CSR prowadzonej przez PKN Orlen znajdą Państwo w raporcie zintegrowanym na stronie: https://raportzintegrowany2018.orlen.pl/pl.

Więcej o strategii CSR