top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraAutor

„Mieć wpływ” - II Dolnośląska Konferencja CSR „Zrównoważony Rozwój w Służbie Rodziny i Człowieka”

KGHM Polska Miedź S.A. była współorganizatorem II Dolnośląskiej Konferencji CSR „Zrównoważony Rozwój w Służbie Rodziny i Człowieka”. W spotkaniu w trybie online udział wzięło ponad 300 uczestników.


Głównym tematem były działania prospołeczne oraz zmiany w podejściu do biznesu i zrównoważony rozwój. Uczestnicy rozmawiali również o coraz większej roli CSR skierowanego na pracowników i ich rodziny w przedsiębiorstwach. Wszystkie te aspekty mają związek z trwającą transformacją społeczną związaną z rewolucją technologiczną, zmianami klimatycznymi i trendami demograficznymi.


Przedstawiciele największych polskich firm dyskutowali o zadaniach liderów w budowaniu skutecznej strategii CSR, a w konsekwencji przełożeniu działań na dobrostan pracowników.

Wśród tematów konferencji znalazły się m.in. sprawy związane z pandemią i wpływem COVID-19 na podejście do zrównoważonego rozwoju. Nie zabrakło też przykładów wdrożonych dobrych praktyk z obszaru kultury organizacyjnej zorientowanej na człowieka i rodzinę. Ważnym tematem był również wolontariat pracowniczy.

Oprócz KGHM współorganizatorem konferencji był Związek Pracodawców Polska Miedź, a partnerem merytorycznym Instytut Humanites.


Więcej informacji na temat wydarzenia można przeczytać: https://infowire.pl/generic/release/601673/miec-wplyw-ii-dolnoslaska-konferencja-csr-zrownowazony-rozwoj-w-sluzbie-rodziny-i-czlowieka

7 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page