top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraAutor

Sesja "CSR – górnictwo a jego otoczenie społeczne – szanse i wyzwania" podczas SEP

24 lutego w ramach Szkoły Eksploatacji Podziemnej odbyła się po raz dziesiąty sesja „CSR – górnictwo a jego otoczenie społeczne – szanse i wyzwania”. Prowadzącymi sesję byli Pani prof. dr hab. Izabela Jonek-Kowalska oraz Pan prof. dr hab. inż. Paweł Bogacz. Cała debata trwała około pięciu godzin. Z każdym rokiem sesja ta nabiera coraz większego znaczenia, ponieważ rośnie liczba wyzwań, które są stawiane branży przez jej otoczenie, określane przez różne grupy interesariuszy, a także liczba działań przedsiębiorstw górniczych w ich kierunku. Wśród tematów poruszonych podczas obrad znalazły się m.in. dobre praktyki firm wydobywczych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, usprawnianie technik wewnętrznego zarządzania oraz górnicza droga w kierunku budowy gospodarki o obiegu zamkniętym. Sesja odbyła się pod patronatem Grupy Wspólnych Inicjatyw Społecznych Górnictwo OK.


5 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page