top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraAutor

Zarząd Spółki Węglokoks Kraj wzywa do zatrzymania fali mowy nienawiści wobec polskiego górnictwa

„W obecnym czasie spotykamy się z niezrozumiałą falą krytyki i nienawiści, która dotyka wszystkich górników oraz ich rodziny. Rażąco niesprawiedliwe osądy wynikają z braku wiedzy o specyfice pracy górniczej oraz ogólnie narastającej frustracji społeczeństwa związanej z pandemią koronawirusa w Polsce. Zarząd Spółki Węglokoks Kraj wyraża żal i głębokie zaniepokojenie takimi postawami i stanowczo je potępia.


Wszystkim górnikom należą się słowa uznania i podziękowania za trud włożony w codzienną, ciężką pracę. Przemysł górniczy stanowi ważny segment gospodarki nie tylko na Śląsku, ale i w całym kraju. Ta praca ma ogromną wartość, daje poczucie bezpieczeństwa, również tego finansowego, a strach o zdrowie nasze i naszych rodzin, towarzyszy wszystkim. Jest to trudny i niezwykle wymagający czas, który stanowi dla nas sprawdzian z człowieczeństwa oraz poczucia moralności.


Prosząc o wyrozumiałość i wsparcie, nawołujemy wszystkich do poczucia solidarności oraz identyfikacji z pracownikami przemysłu wydobywczego. Osądy i krzywdzące słowa skierowane do górników w dobie pandemii, doprowadzą do podziałów, zrywając wypracowaną przez lata ideę solidarności i wzajemnego poszanowania.


Pragniemy również zaznaczyć, że jako zarząd prowadzimy nieustannie działania zmierzające do ograniczenia ryzyka dalszego rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem wśród załogi. Dobro pracowników i ich rodzin oraz całej społeczności lokalnej jest dla nas priorytetem. Dynamicznie prowadzimy prewencję i konsekwentnie egzekwujemy wykonywanie zaleceń ogólnokrajowych oraz wewnętrznych, utrzymanych w ostrym reżimie sanitarnym. Współpracujemy z władzami wojewódzkimi oraz z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Prowadzimy zakrojone na szeroką skalę badania przesiewowe naszych górników, ich rodzin oraz pracowników firm okołogórniczych współpracujących z Węglokoksem Kraj. Naszym celem jest jak najszybsze zidentyfikowanie i odizolowanie osób zakażonych, po to. aby nie dopuścić do dalszej transmisji patogenu.


Wierzymy, że wspólnie uda nam się uporać z groźnym zjawiskiem. W trosce o wspólne bezpieczeństwo nawołujemy do zaprzestania stosowania mowy nienawiści i rzucania oskarżeń obwiniających brać górniczą o obecną sytuację epidemiczną na Śląsku.


Oświadczenie podpisali: Grzegorz Wacławek, prezes zarządu spółki Węglokoks Kraj oraz Anna Malcherczyk-Kulik, wiceprezes zarządu.


33 wyświetlenia0 komentarzy

Comments


bottom of page