TAURON S.A.

         TAURON Polska Energia S.A., w porównaniu do innych spółek górniczych i energetycznych funkcjonujących w Polsce, jest dosyć młodą spółką. Została założona w 2006 roku, co nie oznacza, że firma ta nie jest ważnym graczem  na rynku. W branży energetycznej jest drugim największym polskim przedsiębiorstwem, zaraz po Polskiej Grupie Energetycznej, a także jednym z największych holdingów energetycznych w Europie Środkowo – Wschodniej. Działa we wszystkich obszarach energetyki – od wydobycia węgla, po wytwarzanie, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej i ciepła oraz związaną z tym obsługę klienta. Na mniejszą skalę prowadzi także hurtową sprzedaż paliw, a w 2014 roku spółka weszła na rynek obrotu paliwem gazowym. Od 2010 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów wartościowych, zaś od 2013 roku znajduje się nieprzerwanie w gronie firm należących do Respect Index, czyli zestawienia spółek odpowiedzialnych społecznie i prowadzących rzetelną komunikację z rynkiem.

           Dla TAURONU CSR, to podstawa codziennej działalności, która uwzględnia oczekiwania otoczenia na każdym etapie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Podstawę do działania odpowiedzialnego społecznie stanowi Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON na lata 2017-2025, zaś jego efekty publikowane są corocznie w Raporcie zintegrowanym. Głównym punktem w zakresie społecznej odpowiedzialności Grupy jest bezpieczeństwo, pojmowane pod różnymi kątami. Spółka pragnie przede wszystkim zapewnić ciągłość dostaw energii do klientów. Ważne są również dbałość o środowisko naturalne, w jakim działa przedsiębiorstwo, zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy, a także ochrona danych ponad 5,3 mln swych klientów. Spółka stawia także na nowoczesne technologie wytwórcze, odznaczające się najwyższymi standardami sprawnościowymi i środowiskowymi.

Oprócz tego TAURON prowadzi szereg projektów odpowiedzialnych społecznie, niekoniecznie związanych z bezpośrednią działalnością firmy. Jednym z nich jest akcja „Domy Pozytywnej Energii”, skierowana do całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych. Jej głównym celem jest poprawienie warunków życia dzieci z domów dziecka. Dzieci biorące udział w tej akcji przygotowują prace konkursowe zgodnie z tematem przewodnim, jaki towarzyszy konkursowi w danym roku. Laureaci akcji otrzymują nagrody pieniężne i tytuł „Dom Pozytywnej Energii”. Całemu wydarzeniu towarzyszą imprezy dla dzieci z wieloma atrakcjami i upominkami. Pierwsza edycja tego projektu została przeprowadzona już w 2005 roku i już wtedy cieszyła się dużym zainteresowaniem samych uczestników i władz lokalnych. Od 2011 roku akcja jest prowadzona na terenie pięciu województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

             Kolejnym projektem CSR prowadzonym przez TAURON jest akcja „Bezpieczniki TAURONA”. Ta kampania edukacyjno – informacyjna skierowana jest do różnych grupy odbiorców – dzieci i młodzieży, dorosłych, seniorów, a nawet do firm remontowo – budowlanych. Do każdej z tych grup TAURON chce trafić w inny sposób, ucząc ich różnych treści. W zakres edukacji dzieci i młodzieży wchodzi bezpieczne i racjonalne korzystanie z energii elektrycznej, a także bezpiecznego zachowania w pobliżu infrastruktury energetycznej. Osoby dorosłe dzięki programowi mogą przekonać się, jakie mają prawa jako konsumenci w przypadku, gdy padną ofiarą nieuczciwego sprzedawcy. Wiele słyszy się także o częstych przypadkach oszustw dokonywanych wśród osób starszych – program skierowany do seniorów  ma za zadanie edukować ich w tym zakresie, dzięki czemu spadnie ilość przypadków, gdy osoby starsze zgadzają się na wyższe rachunki za prąd. Program nie omija także osób mających styczność z instalacjami elektrycznymi na co dzień. Jest on także stworzony z myślą o pracownikach firm remontowo – budowlanych, a także domowych majsterkowiczach i „złotych rączkach”, aby zapewnić im poprzez edukację bezpieczeństwo podczas używania infrastruktury elektrycznej.

TAURON prowadzi także wsparcie w zakresie promocji sportu wśród dzieci i młodzieży. W 2015 Grupa dołączyła do grona Przyjaciół SIEMACHY, otrzymując tytuł Sportowego Partnera Stowarzyszenia. Stowarzyszenie SIEMACHA jest jedną z wiodących organizacji pozarządowych ukierunkowanych na realizację projektów z obszarów wychowania, sportu oraz terapii dla dzieci i młodzieży. W ramach współpracy organizowane są cyklicznie takie wydarzenia jak:

  • Piłkarski Dzień Dziecka z TAURONEM,

  • Juliada – krakowska olimpiada dla dzieci i młodzieży,

  • Pływam z TAURONEM – projekt szkoleniowy dla uczniów szkół podstawowych,

  • turniej koszykówki TAURON Basket Cup.

Firma wspiera również Akademię Sportu Progres oraz projekty społeczne realizowane w Centrach Rozwoju Com-Com Zone.

              Ważnym programem prowadzonym przez TAURON jest akcja pod nazwą „Mama pracuje!”. Jest on skierowany do obecnych oraz przyszłych mam zatrudnionych w tej firmie. Kobiety, które decydują się przystąpić do programu, mają możliwość skorzystania z opcji telepracy, czy też skorzystania z indywidualnego rozkładu czasu pracy, w zależności od charakteru zadań wykonywanych na danym stanowisku. Dodatkowo w okresie ciąży istnieje możliwość obniżenia czasu pracy o dwie godziny dziennie, co równocześnie nie ma wpływu na zmianę wysokości wynagrodzenia. Program ma za zadanie zwiększyć liczbę kobiet wracających do pracy po urodzeniu dziecka, pozwalając na bardziej elastyczne dopasowanie czasu pracy do potrzeb mam. Dotychczas w programie wzięło udział 80 kobiet, liczba ta z pewnością będzie się zwiększać.

            Grupa TAURON kładzie duży nacisk na edukację. Z tego też powodu powstał projekt „Laboratoria TAURONA”. W jego ramach w klasach patronackich Grupy TAURON tworzone są nowoczesne pracownie, służące do nauki przedmiotów technicznych. Projekt jest adresowany nie tylko do uczniów, ale także do nauczycieli, którzy mają za zadanie przekazać wiedzę w możliwie atrakcyjny sposób. Dzięki Laboratoriom, które zapewniają lepszy dostęp do technologii i stworzenie przestrzeni do wspólnych działań, staje się to możliwe. Pierwsze dwie placówki dołączą do programu w tym roku , co oznacza, że otrzymają środki na kompleksowe wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów ścisłych. Dzięki temu młodzież ucząca się w tych szkołach, pozna dotychczas trudne przedmioty w zupełnie nowy i przyjemny sposób.

          Przedstawione projekty to tylko część z działań społecznie odpowiedzialnych Grupy TAURON. Po więcej informacji zapraszamy na stronę: https://www.tauron.pl/tauron/o-tauronie/tauron-dla-otoczenia/projekty .

Więcej o strategii CSR