woman-with-glasses-businessman-with-docu

VII KONFERENCJA
ODPOWIEDZIALNEGO 
BIZNESU

17-18 listopada 2022
AGH Kraków 

O PROJEKCIE ODPOWIEDZIALNY PRZEMYSŁ

Portal internetowy jest elementem projektu pn. „Odpowiedzialny Przemysł – kompleksowy zestaw narzędzi budujących wiedzę o wymaganiach i obowiązkach związanych z CSR”, będącego kontynuacją Grantu Rektora AGH 2018. Ma na celu poruszenie świadomości ludzi w zakresie górnictwa i hutnictwa oraz przekazanie im rzetelnych informacji na temat odpowiedzialnego społecznie podejścia tych branż. Jest to więc miejsce do pozyskania kompleksowej wiedzy na temat odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych, a także informacji

o społecznej odpowiedzialności zarówno przedsiębiorstw, jak i każdego z nas.

Oprócz ich realnego wpływu na środowisko oraz wielkiego znaczenia dla światowej gospodarki, przedstawione są także działania wszystkich ludzi, które mają skutek w odpowiedzialnym korzystaniu z tych produktów. Jest to kompendium wiedzy na temat właściwego korzystania z zasobów naturalnych i zmniejszania ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

Celem rozwoju strony internetowej „Odpowiedzialny Przemysł” jest nie tylko przedstawienie podstawowej wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu, ale także pokazanie znaczenia branż przemysłu ciężkiego w rozwoju nowoczesnych technologii, a także ocieplenie ich wizerunku. Naszym celem jest dotarcie z tymi informacjami

do ludzi młodych, przede wszystkim do studentów. Z  tego też powodu też jako najlepszy dla nich nośnik wybraliśmy stronę internetową, która jako nowoczesne medium pozwoli na przekazanie tej wiedzy jak największej liczbie osób.

kopalnia.jpg

Odpowiedzialne Górnictwo

W tym dziale przedstawione zostaną informacje na temat nie tylko węgla, lecz także innych paliw kopalnych, takich jak ropa naftowa czy gaz ziemny.

KOB-1_edited.jpg

Aktualności - nowa zakładka

Na stronie internetowej znalazła się nowa zakładka "Aktualności", gdzie przedstawiane są najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata CSR i Zrównoważonego Rozwoju.

Hutnictwo.jpg

Odpowiedzialne Hutnictwo

W tym dziale przedstawione zostaną informacje na temat produktów nierozerwalnie związanych z globalnym rozwojem, takich 

jak stal czy miedź.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  • email-3-xxl_18237
  • Facebook - Biały Krąg

www..com/OdpowiedzialnyPrzemysl/