top of page
young-business-couple-working-and-discussing-by-laptop-in-the-office-in-front-of-their-tea

Odpowiedzialny.com

Portal internetowy „Odpowiedzialny Przemysł – kompleksowy zestaw narzędzi budujących wiedzę o wymaganiach i obowiązkach związanych z CSR”

young-business-couple-working-and-discussing-by-laptop-in-the-office-in-front-of-their-tea

Kilka słów o projekcie

Portal na celu poruszenie świadomości ludzi w zakresie górnictwa i hutnictwa oraz przekazanie im rzetelnych informacji na temat odpowiedzialnego społecznie podejścia tych branż.Jest to więc miejsce do pozyskania kompleksowej wiedzy na temat odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych, a także informacji o społecznej odpowiedzialności zarówno przedsiębiorstw, jak i każdego z nas.

Zakres tematyczny

Celem rozwoju strony internetowej „Odpowiedzialny Przemysł” jest nie tylko przedstawienie podstawowej wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu, ale także pokazanie znaczenia branż przemysłu ciężkiego w rozwoju nowoczesnych technologii, a także ocieplenie ich wizerunku. Nie należy zapominać również o firmach działających w usługach, które prowadzą wiele ciekawych inicjatyw i projektów CSR,

elegant-businesswoman-standing-in-office-with-digital-tablet.jpg
view-at-group-of-business-people-working-together-and-preparing-new-project-on-a-meeting-i

Konferencja Odpowiedzialnego Biznesu

Każdego roku w murach Akademii Górniczo-Hutniczej organizowana jest Konferencja Odpowiedzialnego Biznesu, podczas której ludzie młodzi, głównie studenci i młodzi pracownicy, mogą pozyskać praktyczne informacje o realizacji działań związanych z szeroko pojętym zrównoważonym rozwojem. A wszystko to podczas eksperckich prelekcji i szkoleń przygotowanych przez przedstawicieli przedsiębiorstw.

Nasze portfolio

male-and-female-engineer-working-on-plan-in-the-office.jpg

Odpowiedzialny przemysł

Przemysł polega na eksploatacji i przetwórstwie zasobów naturalnych, a jego wpływ na środowisko jest nieunikniony. Dzięki odpowiedzialnemu podejściu do biznesu możliwe jest ograniczenie jego negatywnego wpływu do minimum.

brunette-woman-typing-email-on-laptop-computer-while-sitting-at-home-selective-focus-on-ha

Odpowiedzialne usługi

Usługi mają charakter świadczeń na rzecz innych osób, przez co można odnieść mylne wrażenie, że ich wpływ na środowisko jest znikomy. Należy jednak pamiętać, że aby dana usługa mogła zostać sfinalizowana, musi zajść wiele procesów, które pozostawiają ślad w środowisku. Dzięki prowadzeniu biznesu w odpowiedzialny sposób można uniknąć trwałej degradacji środowiska .

Aktualności

Kontakt

Studenckie Koło Naukowe Zarządzanie
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

(+48) 12 617 21 27

business-people-discussing-a-strategy.jpg
bottom of page