ODPOWIEDZIALNE HUTNICTWO

Tematyka ta obejmie produkty nierozerwalnie związane z globalnym rozwojem, takie jak stal czy miedź.

ODPOWIEDZIALNA
STAL

Analiza rynku
i produktu

 

Sprawdź, jak wygląda rynek stali

w Polsce i na świecie

Akcje CSR

Przedsiębiorstwa przykładają coraz większą wagę do działań społecznie odpowiedzialnych i przeznaczają coraz większe środki na akcje CSR

Co możemy
zrobić?

 

Ważne, aby świadomie

i odpowiedzialnie korzystać

z dostępnych surowców

ODPOWIEDZIALNE

METALE NIEŻELAZNE

Analiza rynku
i produktu

 

 

Sprawdź, jak wygląda rynek miedzi

w Polsce i na świecie 

Akcje CSR

Przedsiębiorstwa przykładają coraz większą wagę do działań społecznie odpowiedzialnych i przeznaczają coraz większe środki na akcje CSR

Co możemy
zrobić?

 

Ważne, aby świadomie

i odpowiedzialnie korzystać

z dostępnych surowców