top of page

Odpowiedzialna
STAL

interior-view-of-a-steel-factory (1).jpg

PROCES POWSTAWANIA STALI

I JEJ ZASTOSOWANIE

Stal jest stopem żelaza z węglem plastycznie obrobiony i obrabiany cieplnie o zawartości węgla nie przekraczającej 2,11% co odpowiada granicznej rozpuszczalności węgla w żelazie.
Według polskiej normy PN-EN 10020:2003 stal jest to materiał zawierający więcej żelaza niż jakiegokolwiek innego pierwiastka o zawartości węgla w zasadzie mniejszej niż 2% i zawierające inne pierwiastki. Każdy z gatunków stali ma inne właściwości fizyczne oraz chemiczne przez co mogą być wykorzystywane w różnych dziedzinach. Stal zyskuje coraz większą popularność i znaczenie w instalacjach elektrycznych i infrastrukturze sieciowej. Jest to możliwe dzięki jej właściwościom, m. in. dużej wytrzymałości na ściskanie oraz rozciąganie czy bardzo dobrej spawalności. Może być poddawana procesom przetwarzania co pozwala na wykorzystanie jej w trudnych warunkach atmosferycznych.

RYNEK ŚWIATOWY

Największym producentem stali na świcie są Chiny, tuż za nimi znajdują się Indie, a na trzecim miejscu usytuowała się Japonia.  W czerwcu 2020 roku globalna produkcja stali osiągnęła poziom 148,3 mln ton z czego Chiny wyprodukowały 91,6 mln ton, Indie 6,9 mln ton, a Japonia 5,6 mln ton.
Pozycje lidera w kwestii wytwarzania stali utrzymuje przedsiębiorstwo AcelorMittal.

Chiny jako największy producent stali na świecie mają kluczowe znaczenie dla sektora, ponieważ to właśnie ten rynek odpowiada za aż połowę światowego zużycia materiału. Obfitym rokiem dla rynku stali był 2019 r., kiedy to zużycie wzrosło o 7,8%.
2020 r.  jest znacznie słabszy, ponieważ wzrost popytu na stal w Chinach wyniesie jedynie 1%, natomiast globalnie popyt spadł o 10-11%. Według szacunków Worldsteelwyniesie on zaledwie 6%, co oznacza spadek do 1,654 mld ton.

RYNEK POLSKI

Produkcja stali w Polsce wyniosła 615 tys. ton w czerwcu 2020 roku, natomiast w 2019 roku było to 9,1 mln ton- o 11,7% mniej niż w roku poprzednim.  Jednym z powodów takiej sytuacji był spadek zapotrzebowania na rynku krajowym, spowodowany słabszą koniunkturą w sektorach budowlanych. Duże znaczenie miały również rosnące koszty produkcji, w tym uprawnień do emisji CO2, które obecnie wynosi 25 euro/t.

PROGNOZY

UKSZTAŁTOWANIA SIĘ SEKTORA STALOWEGO W NAJBLIŻSZYCH LATACH

Sytuacja na rynku stali silnie powiązana jest z sektorem budowlanym jak i czynnikami makroekonomicznymi. Po spadku w 2019 roku, ceny stali w 2020 r. będą rosnąć. Głównym czynnikiem za to odpowiadającym są podnoszące się ceny wyrobów i rosnące zapotrzebowanie ze strony sektora budowalnego, gdzie materiał ten wykorzystywany będzie przede wszystkim w segmencie zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz przy budowie przestrzeni mieszkalnej czy biurowej.
Czynniki te będą miały znaczący wpływ na osiągane wyniki finansowe w sektorze stalowym.

Elementem mającym duże znaczenie w sektorze stalowym są ceny uprawnień do emisji CO2, które kształtowane przez globalną politykę klimatyczną będą wzrastać, a to spowoduje wzrost kosztów produkcji metalu. Przewiduje się, że w późniejszych latach cena uprawnień może podnieść się nawet o 100% sięgając poziomu 50 euro/t.

bottom of page