top of page
IMG20210521105527.jpg

O nas

Portal internetowy jest elementem projektu pn. „Odpowiedzialny Przemysł – kompleksowy zestaw narzędzi budujących wiedzę o wymaganiach i obowiązkach związanych z CSR”, będącego kontynuacją Grantu Rektora AGH 2018. Realizatorem projektu jest Studenckie Koło Naukowe Zarządzanie działające na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Akademii Górniczo-hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. 


Portal ma na celu poruszenie świadomości ludzi w zakresie odpowiedzialnego przemysłu (branża górnicza, hutnicza i kruszyw) oraz usług (banki, ubezpieczenia oraz telekomunikacja). Jest to więc miejsce do pozyskania kompleksowej wiedzy na temat odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych, a także informacji o społecznej odpowiedzialności zarówno przedsiębiorstw, jak i każdego z nas.

Oprócz realnego wpływu przedsiębiorstw na środowisko oraz wielkiego znaczenia dla światowej gospodarki, przedstawione są także działania wszystkich ludzi, które mają skutek  w odpowiedzialnym korzystaniu z tych produktów. Jest to kompendium wiedzy na temat właściwego korzystania z zasobów naturalnych i zmniejszania ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

Celem rozwoju strony internetowej „Odpowiedzialny Przemysł” jest nie tylko przedstawienie podstawowej wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu, ale także pokazanie znaczenia branż przemysłu ciężkiego w rozwoju nowoczesnych technologii, a także ocieplenie ich wizerunku. Nie należy zapominać również o firmach działających w usługach, które prowadzą wiele ciekawych inicjatyw i projektów CSR.


Naszym celem jest dotarcie z tymi informacjami do ludzi młodych, przede wszystkim do studentów. Z  tego też powodu też jako najlepszy dla nich nośnik wybraliśmy stronę internetową, która jako nowoczesne medium pozwoli na przekazanie tej wiedzy jak największej liczbie osób.

Kontakt
bottom of page