top of page

Odpowiedzialna
MIEDŹ

production-of-cable-wire-at-cable-factory-close-up.jpg

JAK POWSTAJE MIEDŹ?

Powstałe złoża miedzi mają różną genezę, często są również związane ze złożami srebra.
W Polsce miedź występuje na obszarach sudeckim i przedsudeckim. Głównym ośrodkiem przemysłu miedzianego w Polsce jest Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy. Złoża powstały około 200 milionów lat temu, było to ściśle związane ze skałami osadowymi, natomiast złoża występujące w Chile powstały na skutek aktywności sejsmiczne, a te na terenach od Ameryki Południowej po Alaskę są efektem wypiętrzenia się płyt oceanicznych, w wyniku czego magma bogata w metale wydostaje się na powierzchnię. Cykle te są powtarzalne, stąd też tworzą
się pasy złóż.

RYNEK ŚWIATOWY

Rocznie wydobywa się około 19 mln ton miedzi. Obecnie na świecie znanych jest blisko 1000 rud, z czego wydobycie prowadzone jest zaledwie w 400 z nich. Największe wydobycie odbywa się na terenach Chile, Peru, Stanów Zjednoczonych oraz Chin. Wśród krajów europejskich najwięcej miedzi pochodzi z Rosji i Polski. Miedź stanowi blisko 16% ogólnej wartości wszystkich metali wydobywanych ze złóż na świecie. Wielobranżowe zastosowanie surowca
i brak odpowiedniego substytutu warunkuje jego dobrą pozycję na rynku.

Ze względu na wysoki popyt i stosunkowo niewielkie zasoby naturalne, miedź jest materiałem strategicznym. Większość miedzi wydobywana jest jako siarczek w kopalniach odkrywkowych ze złóż porfiru miedziowego zawierającego do 1% miedzi. W skali światowej w czołówce znalazło się 16,2 mln ton rudy miedzi w przeliczeniu na czysty składnik: Chile, Peru, Australia, Meksyk, Usa, Chiny, Indonezja, Rosja, Polska.

RYNEK POLSKI

Polska klasyfikuje się w czołówce państw posiadających największe złoża miedzi. Miedź KGHM trafia nie tylko na rynek krajowy. Aż 80% surowca produkowanego w Polsce jest eksportowane
do kilkudziesięciu krajów świata, na kilku kontynentach, co pokazuje jaki wydobywany u nas surowiec ma wpływ na zaspokojenie światowego popytu rynkowego. Do kluczowych odbiorców można zaliczyć Niemcy, Wielką Brytanię, USA, Francję i Kanadę.

Wydobycie rudy miedzi w Polsce jest skoncentrowane w trzech kopalniach głębinowych:

  • Lubin,

  • Rudna,

  • Polkowice-Sieroszowice.

Przetwarzanie rudy ma miejsce w Zakładach Wzbogacania Rud, a produkcja miedzi, srebra i innych produktów w hutach w Głogowie i Legnicy oraz walcowni Cedynia.


W czasie swojej ponad 50-letniej działalności wydobyły ponad miliard ton urobku
i wyprodukowały 18 mln ton miedzi, a posiadane zasoby szacuje się co najmniej na kolejne 40 lat. Kopalna Rudna uważana jest za największą kopalnię rudy miedzi w Europie.

bottom of page