top of page

Odpowiedzialna
MIEDŹ

Miedź: Tekst
production-of-cable-wire-at-cable-factory-close-up.jpg
Miedź: Obraz

JAK POWSTAJE MIEDŹ?

Powstałe złoża miedzi mają różną genezę, często są również związane ze złożami srebra.
W Polsce miedź występuje na obszarach sudeckim i przedsudeckim. Głównym ośrodkiem przemysłu miedzianego w Polsce jest Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy. Złoża powstały około 200 milionów lat temu, było to ściśle związane ze skałami osadowymi, natomiast złoża występujące w Chile powstały na skutek aktywności sejsmiczne, a te na terenach od Ameryki Południowej po Alaskę są efektem wypiętrzenia się płyt oceanicznych, w wyniku czego magma bogata w metale wydostaje się na powierzchnię. Cykle te są powtarzalne, stąd też tworzą
się pasy złóż.

Miedź: Tekst

RYNEK ŚWIATOWY

Rocznie wydobywa się około 19 mln ton miedzi. Obecnie na świecie znanych jest blisko 1000 rud, z czego wydobycie prowadzone jest zaledwie w 400 z nich. Największe wydobycie odbywa się na terenach Chile, Peru, Stanów Zjednoczonych oraz Chin. Wśród krajów europejskich najwięcej miedzi pochodzi z Rosji i Polski. Miedź stanowi blisko 16% ogólnej wartości wszystkich metali wydobywanych ze złóż na świecie. Wielobranżowe zastosowanie surowca
i brak odpowiedniego substytutu warunkuje jego dobrą pozycję na rynku.

Ze względu na wysoki popyt i stosunkowo niewielkie zasoby naturalne, miedź jest materiałem strategicznym. Większość miedzi wydobywana jest jako siarczek w kopalniach odkrywkowych ze złóż porfiru miedziowego zawierającego do 1% miedzi. W skali światowej w czołówce znalazło się 16,2 mln ton rudy miedzi w przeliczeniu na czysty składnik: Chile, Peru, Australia, Meksyk, Usa, Chiny, Indonezja, Rosja, Polska.

Miedź: Tekst

RYNEK POLSKI

Polska klasyfikuje się w czołówce państw posiadających największe złoża miedzi. Miedź KGHM trafia nie tylko na rynek krajowy. Aż 80% surowca produkowanego w Polsce jest eksportowane
do kilkudziesięciu krajów świata, na kilku kontynentach, co pokazuje jaki wydobywany u nas surowiec ma wpływ na zaspokojenie światowego popytu rynkowego. Do kluczowych odbiorców można zaliczyć Niemcy, Wielką Brytanię, USA, Francję i Kanadę.

Wydobycie rudy miedzi w Polsce jest skoncentrowane w trzech kopalniach głębinowych:

  • Lubin,

  • Rudna,

  • Polkowice-Sieroszowice.

Przetwarzanie rudy ma miejsce w Zakładach Wzbogacania Rud, a produkcja miedzi, srebra i innych produktów w hutach w Głogowie i Legnicy oraz walcowni Cedynia.


W czasie swojej ponad 50-letniej działalności wydobyły ponad miliard ton urobku
i wyprodukowały 18 mln ton miedzi, a posiadane zasoby szacuje się co najmniej na kolejne 40 lat. Kopalna Rudna uważana jest za największą kopalnię rudy miedzi w Europie.

Miedź: Tekst
bottom of page