top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraAutor

Zmiany standardów GRI w raportach zrównoważonego rozwoju

Regularne prowadzenie raportów zrównoważonego rozwoju pozwala firmom w kompleksowy sposób ocenić wpływ ich działalności na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo. Od 1 stycznia bieżącego roku weszły w życie zmiany dotyczące standardów GRI, aktualizując dotychczasowe normy dla GRI 207, GRI 303 i GRI 403. Wprowadzone aktualizacje pozwolą firmom odpowiednio: raportować płatności podatkowe uwzględniając ich strategię zarządzania projektami, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na przejrzystość podatkową; szczegółowo ocenić sposób gospodarowania przez firmę zasobami wodnymi włączając w to również wpływ na lokalne społeczności; zwrócić uwagę na aspekt zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w tym promocji zdrowia oraz przeciwdziałaniu szkodom.

Aby dowiedzieć się więcej, zachęcamy do zapoznania się z artykułem: https://www.globalreporting.org/about-gri/news-center/2021-01-13-three-gri-standards-come-into-effect-for-sustainability-reports-in-2021/?utm_campaign=12119444_Newsletter-January-2021&utm_medium=Engagement%20Cloud&utm_source=Global%20Reporting%20Initiative&dm_i=4J5,77RF8,RIPZFD,T8NK2,1

15 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page