top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraAutor

Zmiany w raporcie ESG

Do ujawnienia raportu ESG, będącego głównym kryterium obrazującym poziom zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, polskie firmy po raz pierwszy zostały zobowiązane w 2018 r. na mocy unijnej dyrektywy 2014/95/UE. Wskutek przedstawienia nowych wytycznych przez Komisję Europejską, raport z 2020 roku będzie musiał uwzględniać również wpływ działalności firmy na klimat tj. poziom emisji CO2 w ramach całego łańcucha wartości oraz wpływ ryzyka klimatycznego na model biznesowy firmy. Szacuję się również, że nie są to jedyne zmiany jakie pojawią się w najbliższym czasie w zakresie raportu ESG. Wraz z nowelizacją dyrektywy 2014/95/UE ujednolicającej standard raportowania zagadnień z zakresu zrównoważonego rozwoju dla wszystkich spółek, firmy niebędące instytucjami finansowymi, do których przepis ten odnosi się bezpośrednio, zostaną niejako zobligowane do raportowania wskaźników niefinansowych odpowiednim instytucją finansowym.


Aby dowiedzieć się więcej, zachęcamy do zapoznania się z artykułem:

https://ksiegowosc.infor.pl/obrot-gospodarczy/spolki/5175887,Obowiazek-raportowania-niefinansowego-ESG.html

4 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page