top of page

Odpowiedzialny
GAZ ZIEMNY

oil-and-gas-platform-in-the-gulf-or-the-sea-the-world-energy-offshore-oil-and-rig-construc

GAZ ZIEMNY - czym jest?

Jest to naturalne paliwo kopalne. Stanowi mieszaninę gazów, ze szczególnym wskazaniem na wysoką zawartość metanu – nawet do 98%. Skład zależy jednak od miejsca jego wydobywania. Gaz często usytuowany jest ze złożami ropy naftowej, jednakże może występować samodzielnie.  
W naturalnej postaci jest bezwonny – jednak poddaje się go procesowi nawaniani, tak, aby można było wykryć wystąpienie nieszczelności instalacji oraz obrócę, czyli oddzieleniu innych frakcji i oczyszczeniu gazu z zanieczyszczeń.  
Charakteryzuje się on nieporównywalnie mniejszą zawartością zanieczyszczeń niż pozostałe paliwa – sprawia to, iż stanowi stosunkowo niewielkie zagrożenie dla środowiska.  
Jakość gazu dostarczanego do odbiorcy określają normy, w szczególności PN-C-04750.

RYNEK ŚWIATOWY

W 2018 r. największym producentem gazu ziemnego były USA. Produkcja tego kraju na ten rok wyniosła natomiast 831,8 w mld m3. Jest to blisko 22% udziału w światowym wydobyciu. Zaraz za USA uplasowała się Rosja (669,5 mld m3) oraz Iran (239,5 mld m3). 


W Europie największym krajem wydobywającym gaz ziemny jest Norwegia. Korzysta ona z podziemnych złóż na dnie Morza Północnego i Morza Norweskiego, zlokalizowanych na tzw. Szelfie Norweskim. 
Wcześniej przodownikiem była Holandia, która w 2004 roku wydobyła najwięcej gazu w całej Europie.  

RYNEK POLSKI

Polska wydobywa około 4 mld m3 surowca. Głównym producentem gazu w naszym kraju jest PGNiG SA, której czołowym udziałowcem jest skarb państwa. Polska w 2018 roku zużył około 18 mld m3 gazu ziemnego. Krajowe zasoby są znacznie mniejsze, dlatego zmuszeni jesteśmy importować gaz od innych państw, wśród których prym wiedzie Rosja, z której sprowadzane jest aż 67% importowanego do Polski gazu. 


Aktualnie szukamy jednak alternatywnych źródeł importu. W ostatnich latach do Polski zaczęto sprowadzać również gaz LNG. Jest to gaz ziemny w ciekłej postaci. Dzięki temu można go transportować drogą lądową w cysternach lub morską specjalnymi tankowcami. Pozwala to zapewnić bezpieczeństwo energetyczne w przypadku podniesienia cen surowca przez Rosję.  

ALTERNATYWY

Gaz ziemny jest chętnie wybierany jako surowiec potrzebny do ogrzewania. Tańszy jest m.in. od gazu płynnego czy grzejników akumulacyjnych. Ponadto nie wymaga nakładów pracy osób trzecich – takie ogrzewanie jest w zasadzie bezobsługowe. Wystarczy ustawić parametry pracy, a paliwo jest transportowane prosto do kotła z sieci gazowej. Jednakże emituje on znaczną ilość gazów cieplarnianych.  
UE w programie walki ze zmianami klimatu podkreśla, że zamierza zamienić obecny gaz ziemny oraz wykorzystać istniejącą sieć dystrybucji tego paliwa do gazu odnawialnego – biometanu.  
Na składowiskach odpadów dochodzi do fermentacji związków organicznych (fermentacji metanowej), co pozwala uzyskać biogaz. Przed dopuszczeniem go do sieci biogaz jest przetwarzany, tak aby mógł spełnić standardy gazu ziemnego. Może być on również sprzężony i wykorzystywany do napędu pojazdów.  Stanowi on idealną alternatywę do gazu ziemnego. Również przewidywania dot. Polski wydają się być bardzo optymistyczne w tym aspekcie – rocznie produkcja mogłaby osiągnąć nawet 13,5 mld m3, w tym 7,8 mld m3 biometanu.

CO MOŻEMY ZROBIĆ?

OD SUROWCA

Skuteczna transformacja energetyczna Polski – dekarbonizacja i droga w kierunku zmniejszenia szkodliwości dla środowiska naturalnego nie będzie możliwa bez wykorzystania gazu ziemnego, biometanu i wodoru. Są one kluczowe dla skutecznej redukcji emisji CO2 do atmosfery. Należy mieć jednak na uwadze, że przy spalaniu metanu do atmosfery dostaje się dwutlenek węgla oraz para wodna.  

Błękitne paliwo – czyli potocznie nazwany gaz ziemny, uznawany jest za najbardziej ekologiczne paliwo kopalne. Bardzo powszechnie stosowany m.in. jako paliwo do środków komunikacji miejskiej bądź samochodów oraz ogrzewania domostw. Należy wspomnieć, że gaz ziemny jest już dobrze znanym i w miarę bezpiecznym paliwem.  

Dzięki ciągłemu rozwojowi technologii, w dzisiejszych czasach mamy możliwość pozyskania gazu nie tylko w procesie wydobywania. Dzięki procesowi fermentacji metanowej, możliwe jest pozyskanie biogazu, który postrzegany jest jako ważny czynnik tworzący energetykę przyszłości. Powstaje on z fermentacji takich odpadów jak ścieki czy odpady komunalne. Potwierdza to fakt, iż współcześnie ludzkość potrafi gospodarować odpadami.  

Obecnie głównie wykorzystuje się go w Indiach, Chinach, Szwajcarii, Francji, Niemczech i USA jako paliwo do generatorów prądu elektrycznego oraz jako źródło energii do ogrzewania wody użytkowej. 

Współcześnie wprowadzany jest do gospodarstw domowych tzw. Home Biogas, czyli osprzęt pozwalający na przeprowadzanie fermentacji metanowej z resztek organicznych na skale domostwa. Tak powstały gaz można wykorzystać do ogrzania domostw.

Dzięki ciągłemu rozwojowi technologii, w dzisiejszych czasach mamy możliwość pozyskania gazu nie tylko w procesie wydobywania. Dzięki procesowi fermentacji metanowej, możliwe jest pozyskanie biogazu, który postrzegany jest jako ważny czynnik tworzący energetykę przyszłości. Powstaje on z fermentacji takich odpadów jak ścieki czy odpady komunalne. Potwierdza to fakt, iż współcześnie ludzkość potrafi gospodarować odpadami.  

Obecnie głównie wykorzystuje się go w Indiach, Chinach, Szwajcarii, Francji, Niemczech i USA jako paliwo do generatorów prądu elektrycznego oraz jako źródło energii do ogrzewania wody użytkowej. 

Współcześnie wprowadzany jest do gospodarstw domowych tzw. Home Biogas, czyli osprzęt pozwalający na przeprowadzanie fermentacji metanowej z resztek organicznych na skale domostwa. Tak powstały gaz można wykorzystać do ogrzania domostw 

bottom of page