top of page

Odpowiedzialna
BANKOWOŚĆ

portrait-of-a-woman-holding-credit-card-and-using-laptop-at-home.jpg

Sektor bankowy w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. Zarówno pod względem powstawania nowych instytucji, jak i wzmocnieniu już istniejących banków.  

Możemy wyróżnić kilka najlepiej działających jednostek. Zarówno pod względem wielkości aktywów, jak i klientów wygrywa zdecydowanie PKO BP (387,2 mld zł oraz 11 mln klientów). Drugie miejsce pod względem aktywów ma Bank Pekao (235,3 mld zł), a trzecie Santander Bank Polska (221,6 mld zł). Oceniając ilość posiadanych klientów banki te jednak plasują się odwrotnie – druga jest Grupa Santander Bank Polska (7,2 mln klientów),  a trzeci Bank Pekao (prawie 6,4mln klientów). 

Rozwój sektora bankowego ma bezpośredni wpływ na rozwój gospodarki kraju, a więc wyższy poziom rozwoju finansowego powinien zapewnić wzrost gospodarczy w Polsce. Dobre wyniki osiągane przez banki w naszym kraju są zatem pozytywną prognozą na zwiększenie się krajowej produkcji dóbr i usług państwa. 

JAKIE DZIAŁANIA

SĄ PODEJMOWANE I JAK MOŻEMY SIĘ ZAANGAŻOWAĆ?

  1. Tworzone są akcje informacyjne skierowane do klientów – m.in. dotyczące korzystania z elektrycznych samochodów, hulajnóg czy rowerów. To my jesteśmy ich adresatami, dla nas wprowadzane są te udogodnienia. Dzięki korzystaniu z takiego rodzaju transportu, zamiast podróżowania własnym samochodem możemy pomóc środowisku.

  2.  Namawianie klientów banków do rezygnacji z korespondencji papierowej z bankiem – zamiast tego klienci mogą korzystać z aplikacji mobilnej, która pozwala na szybką komunikacje i działanie w wielu aspektach związanych z kontem bankowym, dostawać informacje o nowościach na maila, a nawet o założyć konto bankowe przez Internet z pomocą profilu zaufanego. To właśnie my jako klienci możemy zrezygnować korespondencji i tym samym uratować tony papieru. 

  3. Oferowanie przez banki Ekokredytu hipotecznego z atrakcyjną marżą i bez prowizji za udzielenie, przeznaczone na budowę domów energooszczędnych lub nabycie takich nieruchomości na rynku pierwotnym. Taki projekt ma na celu minimalizacje zapotrzebowania na energię, jednak sama oferta z banku nie będzie nic warta, jeśli nie znajdą się klienci, którzy z niej skorzystają i postawią na rozwiązania technologiczne spełniające potrzebne normy. 

  4. Banki również swoim przykładem pokazują w jaki prosty sposób możemy oszczędzać zasoby środowiska. Takie dobre praktyki jak używanie druku dwustronnego lub wykorzystywanie w miarę możliwości papieru pochodzącego z recyklingu możemy zastosować również w swoich domach i codziennym funkcjonowaniu. 

WPŁYW SEKTORA UBEZPIECZEŃ

NA GOSPODARKĘ

Ubezpieczenia pełnią w gospodarce funkcję stabilizacyjną. Dają gwarancję równowagi ekonomicznej, dzięki czemu pozwalają na rozwój Polski oraz Polaków. Dane GUS z 2018r. wskazują sektor ubezpieczeniowy jako jeden z największych inwestorów instytucjonalnych w Polsce. Branża generuje wpływ stanowiący ok. 2% PKB kraju, w przypadku wszelkich zakłóceń produkcyjnych (np. pożar, kradzież) zapewnia ubezpieczonym firmą wypłatę odszkodowań, które pozwolą uniknąć długotrwałych przestojów i ograniczenia liczby pracowników. W 2018r. zostało wypłacone 10,7 mln. szt. odszkodowań i świadczeń, które zniwelowały negatywne skutki wielu codziennych sytuacji i poprawiły dobrobyt społeczeństwa. Ubezpieczenia są źródłem finansowania świadczeń zdrowotnych, dlatego odgrywają istotną role przy wsparciu publicznego systemu ochrony zdrowia.  

W Polsce zużycie papieru jest co najmniej dwukrotnie wyższe od średniej światowej, w trosce o środowisko przedsiębiorstwa powinny prowadzić cyfrową dokumentację, aby uniknąć generowania dużych ilości papieru. Dodatkowo w biurze można zastosować żarówki energooszczędne i recykling.  Trzeba również pamiętać o pracownikach, ponieważ to oni budują wizerunek firmy. Dobrymi praktykami jest dbanie o edukacje pracowniczą, zapewnianie równych szans rozwoju czy ułatwianie pracy młodym matkom i kobietom w ciąży. Zadowolenie w pracy sprawia, że pracownicy identyfikują się z firmą oraz jej ideami i tym zwiększają wartość firmy. 

Sektor ubezpieczeń jest raczej negatywnie odbierany przez społeczeństwo, ponieważ zazwyczaj związany jest z nieprzyjemnymi sytuacjami w życiu. Jedną z metod ocieplenia swojego wizerunku jest CSR - społeczna odpowiedzialność biznesu i dlatego tak ważne jest, żeby wdrożyć tą strategię w swoim przedsiębiorstwie.  Wprowadzenie kompleksowej strategii CSR zajmuje jednak dużo czasu, planowania i nakładów finansowych, dlatego warto zacząć od zmian w organizacji.   


Ubezpieczenia ze względu na swoją dziedzinę, aby wzbudzić większe zaufanie klientów powinni organizować programy edukacyjne kampanie i akcje społeczne dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

LIDERZY POLSKIEGO RYNKU INTERNETU

Zdecydowanym liderem pod względem liczby użytkowników Internetu, świadczącym usługi telekomunikacyjne jest Orange Polska, której udział w rynku wynosi 30,1%.

Na drugim miejscu usytuował się T-Mobile z udziałem na poziomie 8,8% z kolei na miejscu trzecim znalazł się P4 z udziałem 8,4%.   

Liczba użytkowników korzystających z Internetu w Polsce regularnie rośnie. W 2019 roku z internatu korzystało z niego aż 16,2 mln użytkowników co oznacza, że przyrost wynosił ze strony klientów korzystających z Internetu mobilnego.

bottom of page