top of page

Odpowiedzialny
WĘGIEL BRUNATNY

kopalnie-wegla-brunatnego.jpg

JAK POWSTAJE WĘGIEL BRUNATNY?

Węgiel brunatny to skała osadowa, która stanowi ogniwo pośrednie pomiędzy torfem, a węglem kamiennym. Charakteryzuje się wysoką zawartością siarki, jest przeważnie kruchy i słabo zwięzły. Przyjmuje barwę od brunatnej do czarnej.  W swoim składzie posiada od 58 do 78% pierwiastka węgla. Powstaje w wyniku przemian wcześniej osadzonej materii roślinnej, która zachodzi pod wpływem czynników biologicznych, geologicznych i geochemicznych i jest zaliczana do pierwotnych i nieodnawialnych źródeł energii.

RYNEK WĘGLA BRUNTANEGO NA ŚWIECIE

Szacuje się, że światowe, możliwe do wydobycia zasoby to około 512 mld ton, skoncentrowane w kilku krajach, przede wszystkim w Australii, Chinach, Czechach, Grecji, Niemczech, Polsce, Rosji, Stanach Zjednoczonych i Turcji. Największym zagłębiem węglowym jest Zagłębie Leńskie w Rosji na Syberii – jego powierzchnia wynosi około 600 tys. km2, czyli prawie dwa razy tyle, ile powierzchnia Polski.  W 2017 roku wydobyto w Unii Europejskiej 383 mln ton węgla brunatnego. Wydobycie skoncentrowane było głównie w Niemczech (171,3 mln ton), Polsce (61,0 mln ton) i Czechach (39,3 mln ton)  i stanowiło 70,91% całkowitej produkcji tego surowca w UE.

Najwięksi producenci węgla brunatnego na świecie to: 

  • Niemcy, 

  • Chiny,

  • USA,

  • Rosja, 

  • Australia. 


​Ogromna ilość zasobów w całej Europie powoduje, że rezygnacja  z wykorzystania tego surowca jako paliwa jest niemalże niemożliwa. Stanowi on gwarancje dostępu do energii elektrycznej również w krajach korzystających ze źródeł energii odnawialnej, która jest zależna od warunków atmosferycznych i nie zawsze jest w stanie wytworzyć odpowiednio dużą ilość energii

RYNEK WĘGLA BRUNATNEGO

W POLSCE

W Polsce energia wytwarzana jest głównie z węgla kamiennego i brunatnego. Szacuje się, że zasoby przemysłowe węgla brunatnego w naszym kraju wynoszą 23 261,83 mln ton (stan z dnia 31.12.2019 r.). Surowiec wydobywany jest obecnie w pięciu kopalniach odkrywkowych, którym towarzyszy pięć elektrowni opalanych tym paliwem. Rynek węgla brunatnego w naszym kraju przeszedł gruntowną modernizację, zastosowano najnowsze rozwiązania techniczne i organizacyjne, dzięki czemu zyskał on przewagę konkurencją w stosunku do innych źródeł energii. W 2016 roku najwięcej węgla brunatnego wydobyła kopalnia Bełchatów, która wyprodukowała ponad 40 mln ton surowca, co stanowiło 66,7% ogólnego wydobycia w naszym kraju. Poza tym wydobycie prowadzone jest również w kopalni Konin, Adamów i Turów. W dodatku z analizy waloryzacji ekonomicznej i rankingu złóż wynika, że kolejnymi terenami do zagospodarowania będzie złoże Legnica-Zachód - złoże Legnica-Wschód oraz złoża Legnica-Ścinawa-Głogów (około 14,5 mld Mg)

bottom of page