top of page

Odpowiedzialny
WĘGIEL KOKSOWY

IMG_7544.jpg

CO TO WŁAŚCIWIE JEST ?

Węgiel koksowy to odmiana węgla kamiennego. Węgiel kamienny tego typu zostaje poddany przemysłowo przetworzeniu, czyli podgrzaniu do około 600°C-1200°C w specjalnym piecu koksowniczym. Dzięki temu procesowi wartość opałowa węgla znacznie wzrasta. Dzięki dużej wartości opałowej wykorzystuje się go przede wszystkim w hutach, gdzie topione jest żelazo. Oczywiście spełnia też rolę wysoce wydajnego paliwa wykorzystywanego do opalania kotłów grzewczych.

RYNEK WĘGLA KOKSOWEGO

W POLSCE I NA ŚWIECIE

Największymi producentami węgla koksowego na świecie są Chiny. Mają blisko 70% udziału w rynku tego surowca na świecie. Jednak ceny tego surowca w Azji stale rosną. Stąd wielu producentów stali szuka alternatyw np. na polskim rynku. Polska zajmuje obecnie 8. miejsce pod względem producentów koksu na świecie. W Polsce największym producentem tego surowca jest spółka JSW. Skupia blisko 70% krajowego potencjału produkcyjnego. UE importuje blisko 40 mln ton węgla koksowego. Dane statystyczne przewidują wzrost na kolejne lata. Spowodowane jest to wzrostem zapotrzebowania świata na stal. Przyczynia się do tego między innymi dynamiczny rozwój przemysłu ciężkiego.

Węgiel koksujący jest nam niezbędny...

Produkcja stali nie mogłaby istnieć bez węgla koksującego. Jest to surowiec kopalny, który nie kojarzy się pozytywnie pod względem ekologicznym. Jednak należy pamiętać, że jest ważnym elementem w produkcji tzw. infrastruktury „zielonej”. Rozwój energetyki wiatrowej w dużym stopniu opiera się na stali, a co za tym idzie i na węglu koksowym. Do wyprodukowania jednej wieży wiatrowej potrzeba blisko 400 ton stali. Przy powstających na morzach farmach wiatrowych będziemy mówić o mln ton tego produktu. Jak na razie nie istnieje inna alternatywa dla węgla koksowego. Obecnie szkodliwość produkcji koksu jest dużo mniejsza. Gaz koksowniczy poddawany jest oczyszczaniu, co ogranicza emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Nowoczesne systemy oczyszczania pozwoliły zredukować emisję szkodliwych substancji takich jak: benzen, toluen czy ksylen. Wiele koksowni dba również o społeczności lokalne. Do niedawna koksownie nie kojarzyły się pozytywnie ze względu na emisję znacznych zanieczyszczeń. Jednak wzrost świadomości CSR ocieplił ten wizerunek. Posłużymy się przykładem Koksowni Częstochowa Nowa. Jej działania CSR opierają się na wspomaganiu lokalnej ludności. Dzięki temu dofinansowania otrzymała między innymi Politechnika Częstochowska czy lokalne stowarzyszenia sportowe. Organizowane są tam koncerty charytatywne czy spektakle teatralne. Wszystkie te działania służą zrekompensowaniu negatywnych skutków spowodowanych działaniem koksowni na tym terenie.

bottom of page